GRAD DUGO SELO PRIJAVIO SE NA OTVORENE NATJEČAJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Grad Dugo Selo aplicirao je tijekom proteklog tjedna na Javni poziv Zagrebačke županije za pružanje stručne tehničke pomoći korisnicima u svrhu kvalitetnije i pravovremene pripreme projekata odnosno prijave projektnih prijedloga na otvorene natječaje i javne pozive u okviru strukturnih i investicijskih fondova i programa EU.

Grad Dugo Selo prijavio je trošak usluga stručne tehničke pomoći konzultanta na projektu „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta (traktorski putevi ) u šumske ceste“. Svrha projekta je urediti poljske puteve da bi učinkovito služili za eksploataciju šuma. Projektom se predviđa rekonstrukcija četiri nerazvrstana ceste (traktorska puta) u šumske ceste ukupne duljine 4,82 km. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.052.145,02 kn. Ugovorena vrijednost konzultantskih usluga za pripremu dokumentacije iznosi 24.500,00 kn, a očekivana vrijednost sufinanciranja od strane Zagrebačke županije iznosi 14.700,00 kn. sukladno indeksu razvijenosti grada Dugog Sela.

Grad Dugo Selo također je aplicirao je i na Javni poziv za sufinanciranje razvoja turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji projektom „Uređenje pomoćnog nogometnog igrališta NK Dugo Selo“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.199.531,25 kn, a očekivani iznos iz županijskog proračuna iznosi 300.000,00 kn. Novo planirano pomoćno nogometno igralište će biti smješteno unutar vanjskih gabarita od 110,80 x 70,50 metara na najistaknutijim dijelovima. Samo nogometno igralište je dimenzije 100,00 x 64,00 metara + travnati rub oko igrališta (2,50 metra na sjevernoj strani + 4,00 metra na južnoj strani + 5,40 metra sa zapadne i istočne strane). Ukupna površina prostora pomoćnog nogometnog igrališta je 7810,00 m2. Novo pomoćno nogometno igralište će svojim vanjskim gabaritima, načinom izvedbe i opremom biti prilagođeno za igranje treće hrvatske nogometne lige. Prostor pomoćnog nogometnog igrališta će biti ograđen zaštitnom mrežom visine 8,0 m i metalnim panelima visine 2,0 m.

Stručne službe grade pripremile su potrebnu dokumentaciju Gradskom vrtiću Dugo Selo za prijavu na Natječaj javnim ustanovama za poticanje projekata korištenja obnovljivih izvora energije od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost . Radi se o projektu „Solarna elektrana dječjeg vrtića Dugo Selo“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 850.800,00 kn, a tražena sredstva Fonda 340.320,00 kn. Javne ustanove vrlo često imaju zastarjele i neučinkovite sustave grijanja te je namjera ovog programa potaknuti rekonstrukciju kotlovnica, koje bi umjesto energenata poput lož ulja trebale koristiti lokalno dostupne obnovljive izvore energije. S ukupno 10 milijuna kuna Fond će sufinancirati sustave koji uključuju kotlove na biomasu, dizalice topline, sunčane toplinske pretvarače te sustave za proizvodnju električne energije uz pomoć fotonaponskih modula.

Tijekom ovoga tjedna planira se priprema 30-tak projekata koji će se prijaviti na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije. Nositelji projekata bit će udruge u kulturi sa područja Grada, Pučko otvoreno učilište Dugo Selo i Gradska knjižnica Dugo Selo, izvijestila je zamjenica gradonačelnika grada Dugog Sela gđa. Jasminka kokot Bambić.Skip to content