Grad sufinancira smještaj djece u privatnim vrtićima – potpisani ugovori za 2020. godinu

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian danas je potpisao nove ugovore Grada s predstavnicama privatnih dječjih vrtića „Didi“, „Buba Biba“ i „Vrapčić“ o sufinanciranju smještaja djece predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača. Sastanku su nazočili zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić i pročelnik UO za društvene djelatnosti Veljko Bertak.

Potpora Grada iznosi 1.100 kuna mjesečno za svako dijete. To je sufinanciranje za primarni desetsatni program njege, odgoja i obrazovanja. Sufinanciranje se provodi putem vrtića drugih osnivača koji samostalno  utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa, čime pokrivaju razliku  do  svoje ekonomske cijene. U tri privatna vrtića „Buba Biba“, „Didi“ i „Vrapčić“ smješteno je ukupno 318 djece. U DV „Buba Biba“ smješteno je 50 djece s područja Grada, u dvije mješovite skupine. Učešće roditelja u cijeni smještaja iznosi 800 kuna mjesečno. DV „Didi“ polazi 60 djece, a učešće roditelja iznosi 850 kuna. U „Vrapčiću“ je 208 djece predškolske dobi, a učešće roditelja iznosi 800 kuna mjesečno.

Ukupno planirana sredstva za sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača za ovu godinu iznose 4.320.000 kuna.

Kako se čulo, u Dugo Selo se, zbog pojačane stanogradnje, doseljava  sve više mladih obitelji, a intencija je da sva djeca budu upisana u vrtiće i da imaju kvalitetnu skrb.

„Ove godine je povećan iznos sufinanciranja Grada i iznosi 1.100 kuna po djetetu. Imamo i više upisane djece u jasličke grupe i privatne vrtiće, ukupno ih je 318, skoro kao i u Gradskom vrtiću. Ova privatna inicijativa jako dobro djeluje, građanima je olakšan pristup vrtićima. Pogotovo jasličkoj dobi, od 1 do 3 godine. Na tome ne nastajemo, na današnjem sastanku nakon potpisivanja zaključili smo da idemo i u proširivanje privatnih vrtića, a vidjet ćemo da li će biti potrebno proširivanje Gradskog vrtića, poglavito u Lukarišću. Sva djeca u iduće dvije godine će biti zbrinuta, a nakon toga prestajemo s kriterijima i upisujemo svu djecu tako da se socijaliziraju prije odlaska u školu, po kurikularnoj reformi“, izjavio je gradonačelnik Panian.

Suradnjom su zadovoljne predstavnice privatnih vrtića.

„Zahvalila bih Gradu na prekrasnoj suradnji i što ima sluha za privatne ustanove, isto tako i u ime roditelja kojima je puno lakše smjestiti djecu u vrtić kada im u tome Grad pomaže“, kazala je ravnateljica „Vrapčića“ Iva Hrković.

Zajedno s gradskim DV Dugo Selo, u kojem je 353 djece, ukupno je 671 djece smješteno u vrtićima na području grada. Ukupna planirana sredstva za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu iznose 17,6 milijuna kuna.

f1.JPG f2.JPG f3.JPG f4.JPG f5.JPG

 Skip to content