Grad sufinancira smještaj djece u privatnim vrtićima – potpisani ugovori za 2021. godinu

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian danas je potpisao nove ugovore Grada s predstavnicama privatnih dječjih vrtića „Didi“, „Buba Biba“ i „Vrapčić“ o sufinanciranju smještaja djece predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača za 2021. godinu.

Sastanku su nazočili zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić i stručne gradske službe, Odjel za društvene djelatnosti. Potpora Grada iznosi 1.100 kuna mjesečno za svako dijete. To je sufinanciranje za primarni desetsatni program njege, odgoja i obrazovanja. Sufinanciranje se provodi putem vrtića drugih osnivača koji samostalno  utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa, čime pokrivaju razliku  do  svoje ekonomske cijene. U tri privatna vrtića „Buba Biba“, „Didi“ i „Vrapčić“ smješteno je ukupno 316 djece. Ukupno planirana sredstva za sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača za ovu godinu iznose 4.1 milijun kuna. Grad Dugo Selo, zbog pojačane stanogradnje, privlači sve više mladih obitelji, a cilj je da sva djeca imaju kvalitetnu skrb u odgojno-obrazovnim ustanovama. Zajedno s gradskim DV Dugo Selo, u kojem je 355 djece, ukupno je 671 djece smješteno u vrtićima na području grada. Ukupna planirana sredstva za program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu iznose 19,1 milijuna kuna i ta su sredstva među najvećim u RH.

„Danas smo opet potpisali ugovore s privatnim dječjim vrtićima na području Grada, u kojima je smješteno 316 djece što je pa skoro pola svih vrtićkih naraštaja. Nakon tri godine dobili su duplo više, s 2,1 milijun kuna sada je 4,1 milijun kuna. Mi se nadamo u idućem razdoblju izjednačiti cijene vrtića u gradskom i privatnim, povećanje na nekakvih 1.300 kuna. Tako da iduće godine, u idućem proračunu bi ta stavka trebala biti. Sam Grad će proširiti vrtićke kapacitete u Lukarišću i Ostrni tako da ćemo doći do nekih optimalnim mjesta 850 mjesta za sve vrtićance na području grada. Nadamo se i boljem vitalnom indeksu , doseljavanju mladih obitelji s malom djecom, zapošljavanju ljudi koji će imati pravo na upis djece u vrtić i u sljedećem razdoblju nadamo se od privatnih vrtića poboljšanju kvalitete i suradnju s gradskim vrtićem“, izjavio je gradonačelnik Panian.

Suradnjom su zadovoljne predstavnice privatnih vrtića. „Naš vrtić pristan je ovdje od 2006. Godine. Jako sam zadovoljna suradnjom s Gradom, iz godine u godinu sve je bolja i bolja, osobito u posljednje dvije godine od kada se povećalo subvencioniranje. Prema riječima gradonačelnika i njegovim nastojanjima nadamo se da ćemo se izjednačiti i po cijenama s gradskim vrtićem. U tom slučaju, roditelji će moći birati vrtić koji je njima najpovoljniji i za koji misle da bi za njihovu djecu bio najbolji“, rekla je Karmen Pavlic, ravnateljica DV Didi

f0

f1

f2

f3

f4

 Skip to content