Grad sufinancira smještaj djece u privatnim vrtićima – potpisani ugovori

Roditelji čija su djeca smještena u vrtiće drugih  privatnih osnivača na području Dugog Sela dobivaju potporu   u visini tisuću kuna mjesečno za svako dijete. To je sufinanciranje za primarni desetsatni program njege, odgoja i obrazovanja.   Sufinanciranje se provodi putem vrtića drugih osnivača koji samostalno  utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa, čime pokrivaju razliku  do  svoje ekonomske cijene.

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian danas je potpisao ugovore s ravnateljima dječjih vrtića:  „Buba Biba“ u kojem je smješteno 55 djece,  „Didi“ u kojem je 67 djece i „Vrapčić“ u kojem  je smješteno 100 djece.

Time će za smještaj 220 djece u privatnim vrtićima  biti izdvojeno 2,5 milijuna kuna iz gradskog proračuna što je pomoć roditeljima i djeci, kazao je gradonačelnik Panian.

Gradonačelnik je dodao kako 420 djece s područja Dugog Sela  pohađa Gradski vrtić Dugo Selo, kojeg financira Grad.  Time je u predškolski odgoj i obrazovanje uključeno 640 djece. Vrtići dobro surađuju s Gradom, tako između ostaloga, sudjeluju na gradskim manifestacijama te su ovom prigodom  potvrdili   nastupe u predstojećem Fašniku.Skip to content