Priopćenje za javnost: 3.532.896,75 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta u Dugom Selu

GRAD DUGO SELO

Josipa Zorića 1,

10 370 Dugo Selo

 

KLASA: 351-01/17-01/08

URBROJ:238/07-05/01-18-29

Priopćenje za javnost

3.532.896,75 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta u Dugom Selu

Dugo Selo, 18. siječnja 2018. – Gradu Dugom Selu dodijeljeno je 3.002.962,20 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugom Selu“ KK.06.3.1.06.0042. ukupne vrijednosti 3.532.896,75 kuna. Prijavom na natječaj „Građenje reciklažnih dvorišta“ osigurano je sufinanciranje projekta u visini od 3.002.962,20 kuna ili 84,99% ukupno prihvatljivih troškova, dok je Grad Dugo Selo u Proračunu osigurao 15,01%  ukupno prihvatljivih troškova.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Dugom Selu doprinosi se povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada te se  smanjuju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Navedenim projektom unapređuje se razvoj nedostatne infrastrukture i doprinosi se ispunjenju Cilja 1.2. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17). Novo izgrađeno reciklažno dvorište  moći će prikupiti 741,63 tone komunalnog otpada, što iznosi 0,04% odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na razini Republike Hrvatske, te 1,06% na razini Zagrebačke županije u odnosu na 2015. godinu dok  na razini Grada Dugog Sela to iznosi 17,33% količine komunalnog otpada u 2016. godini.

Reciklažno dvorište bit će sagrađeno u sklopu odlagališta otpada Andrilovec u kojem će stanovnici sa područja Grada moći besplatno, u 27 (dvadeset sedam) spremnika, odložiti papir, staklo, plastiku, akumulatore i baterije, boje, odjeću, tekstil, karton, drvo i metale sa opasnim tvarima, lijekove, žarulje, kiseline, pesticide, ulja masti, deterdžente, jestiva ulja, masti i elektronski otpad.

U sklopu projekta provest će se 29 informativno-obrazovnih radionica u kojima će sudjelovati djeca iz  dječjih vrtića, učenici osnovnih škola sa područja grada, te umirovljenici. U provođenju radionica sudjelovat će Eko udruga „Dugoselski cvijet“ i Foto klub „Pozitiv“.  Deset mjeseci putem plakata, jumbo plakata, tiskanica i obavijesti na zelenim otocima provodit će se informativna kampanja na slijedeće teme: kako pravilno odvajati otpad, način sprečavanja nastanka otpada i ponovna upotreba, recikliranje i kompostiranje.

Provedba projekta započela je 06. prosinca 2017. godine i trajat će do 06. listopada 2018. godine. Trenutačno je za projekt raspisana Javna nabava za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te pozivi na dostavu ponuda za ostale robe i usluge predviđene projektom.

 

                                                                                                                             Pročelnik UO za gospodarstvo i financije

Dean Dragičević, mag.oec.Skip to content