Grad Dugo Selo: Anketa za potrebe izrade Akcijskog plana energetski održivog razvitka – Koju vrstu energenata za grijanje koristite?

Za potrebu izrade Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama, ljubazno Vas molimo da odaberete koji energent koristite za grijanje u vlastitom kućanstvu?

https://forms.gle/metng2MCyTrnYAhC9

 Skip to content