Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Ovaj Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za udruge iz područja kulture koje svojim programima i projektima osiguravaju javne potrebe u kulturi od interesa za Grad Dugo Selo.

Grad Dugo Selo na temelju ovog Natječaja udrugama iz područja kulture koje će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Dugog Sela za 2023. godinu.

Natječajnoj dokumentaciji moguće je pristupiti putem aplikacije SOM.

 

Linkovi za registraciju i pristup aplikaciji su:

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

 

Tekst Javnog natječaja sa svim pripadajućim obrascima nalazi se na slijedećim poveznicama:Skip to content