JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo

Upravni odjel za poslove

Gradskog vijeća i Gradonačelnika

KLASA: 023-05/20-01/05

URBROJ: 238/07-04/01-20-2

Dugo Selo, 17. veljače 2020. god.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine”, broj 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove

Sportski centar Dugo Selo

Ovim putem se poziva javnost – trgovačka društva, građani, udruge građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo, da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: janja.klindzic@dugoselo.hr do 17. ožujka 2020. godine.

Svi u ostavljenom roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni će se ukomponirati u konačni prijedlog predmetne Odluke, koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj Internet stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.Skip to content