JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

 KLASA: 400-06/18-60/01

URBROJ: 238/07-05/05-18-3

Dugo Selo, 16. listopada 2018.

 

Na temelju članka 11. stavka 2.  Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine”, broj 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

 

Ovim putem se poziva javnost – trgovačka društva, građani, udruge građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, da se odazovu.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: janja.klindzic@dugoselo.hr do 15. studenog 2018.godine.

Svi u ostavljenom roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni će se ugraditi u konačni prijedlog teksta Proračuna, koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

 

 

Pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Dean Dragičević, mag.oec.Skip to content