JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Upravni odjel za 

gospodarstvo i financije

KLASA: 401-04/21-04/03

URBROJ: 238/07-05/01-21-3

Dugo Selo, 15. listopada 2021. god.  

Na temelju članka 11. stavka 2.  Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine”, broj 140/09) upućuje se 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.  godinu da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: janja.klindzic@dugoselo.hr do 14. studenog 2021. godine.

Svi u ostavljenom roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni će se ukomponirati u konačni Prijedlog teksta predmetnog Proračuna koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

 

PROČELNIK
Dean Dragičević, mag.oec.v.r.


Skip to content