Nadvožnjak u Andrilovcu prvi se dovršava do ljeta, a potom slijedi uz OŠ Ivana Benkovića

Na području Grada Dugo Selo gradi se 4 nadvožnjaka. Prvi od planiranih nadvožnjaka bit će završen nadvožnjak prema naselju Andrilovec. Pretpostavlja se da će se isti, sukladno prihvaćenoj dinamici, završiti do početka ljeta. Sljedeći koji će biti završen je zapadni nadvožnjak, nadvožnjak uz Osnovnu školu “Ivan Benković” koji je od izuzetne važnosti za Grad Dugo Selo. Radovi na dovršetku tog nadvožnjaka započet će odmah, a planirani završetak je početak jeseni.

Nakon što se pusti u promet zapadni nadvožnjak Hrvatske željeznice će zatvoriti sve pružne prijelaze te će se sav promet iz smjera Rugvice moći voditi isključivo preko tog nadvožnjaka, tj. zatvorit će se i „veliki“ i „mali“ pružni prijelaz. Uzimajući u obzir činjenicu da će istočni nadvožnjak biti završen kasnije, Grad Dugo Selo očekuje od Hrvatskih željeznica da saniraju i asfaltiraju put od Puhova prema Ulici Trnovčica.

Tek nakon što se pusti u promet zapadni nadvožnjak i zatvore pružni prijelazi moguće je započeti s radovima dogradnje perona za prigradski prijevoz i izgradnji pothodnika u sklopu Željezničkog kolodvora Dugo Selo. Pothodnik u samom kolodvoru će povezivati Ulicu Trnoščica i Ulicu Matije Gupca, te će to osim nadvožnjaka biti pješačka veza juga i sjevera podijeljenog željezničkom prugom.Skip to content