Natječajima u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti te u području kulture osigurano ukupno 119.450 eura

Danas je zadnji rok prijava na javni natječaj za dodjelu financijskih potpora programima/projektima udruga u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti te na javni natječaj za dodjelu financijskih potpora programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2023. godinu koje je raspisao Grad Dugo Selo.

Kako doznajemo od voditeljice Odsjeka za društvene djelatnosti i protokol u Upravnom odjelu za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Grada Dugog Sela Zvjezdane Budor Klarić na natječaje se može aplicirati do 24 sata, a ove godine po prvi puta udruge to čine elektroničkim putem, kroz aplikaciju SOM. Za svaki od natječaja osigurana su proračunska sredstva u iznosu od 59.725 eura koja će biti podijeljena sukladno važećim prijavama. Zasada za natječaj u području javnih potreba u kulturi pristigle su 4 prijave, koliko je prethodnih godina pristizalo, dok je za natječaj u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti, na koji je prošle godine pristiglo 10 prijave, trenutno 8 prijave, a preostale dvije trebale bi stići tijekom današnjeg dana, pojašnjava voditeljica Budor Klarić. Oba natječaja Grad Dugo Selo objavljuje unatrag deset godine sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, od prošle godine JLS moraju omogućiti prijave elektroničkim putem kroz aplikaciju ili neki drugi prikladan elektronički način, koji je se ove godine po prvi puta primjenjuje. Svi predstavnici udruga ukoliko imaju poteškoća prilikom prijava mogu slobodno kontaktirati tehničko osoblje SOM-a ili Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Grada Dugog Sela.Skip to content