NOVA REGULACIJA PROMETA U VATROGASNOJ ULICI

Nakon završetka radova na rekonstrukciji i asfaltiranju ceste u Vatrogasnoj ulici u centru Grada Dugog Sela sukladno projektnoj dokumentaciji izvedeni su radovi i na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji kojom je određena nova regulacija prometa.

Vatrogasna ulica više nije dvosmjerna već se po njoj može voziti u jednom smjeru i to od Policije prema Vatrogascima ili od Mihanovićeve ulice prema Osječkoj ulici.

Napominjemo da je takva smjer uvjetovan od strane prometne Policije u fazi projektiranja i ishođenja dozvola za predmetne radove.Skip to content