O B A V I J E S T RODITELJIMA I UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA O FINANCIRANJU ŠKOLSKE PREHRANE U ŠK. GOD. 2022./2023.

Grad Dugo Selo će u školskoj godini 2022./2023. financirati školsku prehranu socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, sukladno Odluci o pravima i pomoćima u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 6/21.).

Pravo na ovu vrstu pomoći imaju učenici osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela koji su članovi kućanstva:

  • čiji mjesečni prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca nije veći od 2.000,00 kn
  • korisnika zajamčene minimalne naknade.

 

Zahtjev sa popunjenom izjavom o broju članova zajedničkog kućanstva i pripadajućom dokumentacijom podnosi se osnovnoj školi koju učenik pohađa, početkom školske godine. Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr  te na stranicama škola:

http://os-jzorica-dugo-selo.skole.hr/?news_hk=1&news_id=2431&mshow=2404#mod_news

http://os-ibenkovic-dugo-selo.skole.hr/?news_hk=1&news_id=2280&mshow=290#mod_news

 

Učenici koji dolaze iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade NE PODNOSE zahtjev već će se podaci zatražiti od Centra za socijalnu skrb Dugo Selo.

 

 

GRAD DUGO SELOSkip to content