OBAVIJEST

Grad Dugo Selo godine zaprimio je obavijest Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, o donošenju PRIJEDLOGA LISTE za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku godinu 2015/2016. Prijedlog liste nalazi se u privitku ove obavijesti i isti je objavljen na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela.

Odlukom Povjerenstva za dodjelu stipendija Zagrebačke županije, stipendiju Zagrebačke županije dobivaju sljedeći učenici i studenti:

UČENICI PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU:

Ime i prezime

Adresa

Grad

Škola

Broj bodova

LUCIJANA KARAJICA

Prigorje Brdovečko A.A.Baričevića 10

Zaprešić

XV gimnazija

14,00

MARINA KRISTIĆ

Templarska 18 Brckovljani

Vrbovec

Škola za medicinske sestre

13,42

IVANA KORZA

Okešinec

7. česmanski odvojak 5 Novoselec

Ivanić Grad

Zdravstveno učilište

12,93

ENIO ČAVLOVIĆ

Pušine 4c

Vrhovčak

Samobor

I. tehnička škola Tesla

12,19

SamoborEkonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor12,00VERONIKA ŽUŽIĆ

Noršić Selo 1

Bregana

Sveta Nedjelja

Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola

12,07

DRAGICA ŠOKČEVIĆ Žumberačka ulica 8

PATRIK PAVLIN

Jurja Dobrile 3

Velika Gorica

Velika Gorica

Gimnazija Velika Gorica

12,00

PETRA IVATOVIĆ

Rakarska 5

Velika Gorica

Velika Gorica

XV. Gimnazija

12,00

ANTONIO MIŠIĆ

Smerovišće 21

Samobor

Gimnazija A. G. Matoša

11,86

JADRANKA KRALJ

Opatinec Ivanićgradska 97

Ivanić Grad

SŠ I. Švear

11,83

NIKOLINA KUŠTERBAJN

Zvekovac 6 Dubrava

Vrbovec

COO “V. Bek”

11,80

FILIP PUCKO

Toplička c. 21 Jakovlje

Zaprešić

Gimnazija Lucijana Vranjanina

11,77

LUCIJA GALIĆ

Paukovec Paukovečka 4 Donja Zelina

Sv. I. Zelina

III. Gimnazija

11,77

MARTINA ŠUŠAK

S. Kolara 17

Kuče

Velika Gorica

Gimnazija Velika Gorica

11,77

VLATKA SVIBEN

Sajmišna 24a

Sveti Ivan Zelina

Sveti Ivan Zelina

SŠ D. Stražimira

11,75

UČENICI PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI:

Ime i prezime

Adresa

Grad

Škola

Broj bodova

LUCIJA NEMANIĆ

Sveti Martin pod Okićem 24

Jastrebarsko

Športska gimnazija

46,62

BRANIMIR ĆARAN

A.G.Matoša 30a

Dugo Selo

Dugo Selo

SŠ Dugo Selo

33,02

MARTA FAULLEND HEFERER

Jurjevska 3 10430 Samobor

Samobor

GŠ F. Livadić

26,63

IVAN KOPRIĆ

Donji Tkalec 33

Vrbovec

SGŠ A. Štrige

22,73

KARLO VUK

Zagrebačka ulica 8

Vrbovec

SGŠ A. Štrige

21,19

IZABELA KRAKIĆ

Klenovec 7b Jagnjić Dol

Sveta Nedjelja

Športska gimnazija

18,00

ANA MESIĆ

Kozinska 74 Kozinščak

Dugo Selo

XVI. Gimnazija

13,93

DOMINIK FISTRIĆ

Kumrovečka 102 Donja Pušća

Zaprešić

XV. Gimnazija

11,50

ANDREA GREGUREC

Trg žrtava fašizma 6

Zaprešić

XV gimnazija

10,00

SVEN HRASTIĆ

Matije Gupca 34

Samobor

Gimnazija Lucijana Vranjanina

9,43

UČENICI DEFICITARNIH ZANIMANJA:

Ime i prezime

Adresa

Grad

Škola

Broj bodova

DANIEL RENDULIĆ

D.Domjanića 41 Dugo Selo

Dugo Selo

SŠ Dugo Selo –

10,29

NIKOLA KEKIĆ

Stojdraga 6, Bregana

Samobor

Srednja strukovna škola Samobor

10,19

IVAN PRANJIĆ

Osječka 27

Dugo Selo

SŠ Dugo Selo

9,71

DORA POŠA

Dolec Podokićki 1 c

Sv. Martin pod Okićem

Samobor

Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola

6,68

BRUNO RADOŠEVIĆ

Ivana Sopića 26, Brezje

Sveta Nedjelja

Srednja strukovna škola Samobor

3,32

STUDENTI PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU:

Ime i prezime

Adresa

Grad

Škola

Broj bodova

KATARINA ŠKALIĆ

Ul. bana Josipa Jelačića 17 Novaki Bistranski

Zdravstveno veleučilište

12,70

IVANA BARIŠIĆ

N. Tesle 2 Bukovje Bistransko

Donja Bistra

Zaprešić

Prirodoslovno-matematički fakultet

12,57

MARTINA CVITIĆ

Lukinić brdo, Pokupsko

Velika Gorica

Pravni fakultet

12,41

MARTA KOVAČEVIĆ

Bregana Pisarovinska 2a Pisarovina

Jastrebarsko

Hrvatski studiji

12,20

KATARINA VERONIKA JAIĆ

Tituša Brezovačkog 25

Vrbovec

Učiteljski fakultet

12,16

IVANA PAVLEČIĆ

Nikole Šopa 20

Velika Gorica

Velika Gorica

Učiteljski fakultet

11,30

MARIJANA ŠUŠAK

S. Kolara 17

Kuče

Velika Gorica

Medicinski fakultet

11,00

TENA MASNJAK

Beliceva 14

Ivanić Grad

Filozofski fakultet Zagreb

10,85

PAULA JOSIPOVIĆ

Šaškovečka 52c

Dugo Selo

Učiteljski fakultet

10,85

STELLA STIĆ

A. i D. Starčevića 15

Jastrebarsko 10450

Jastrebarsko

Zdravstveno veleučilište

10,78

STUDENTI PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI:

Ime i prezime

Adresa

Grad

Fakultet

Broj bodova

MAJA BLAGOJEVIĆ

Vjekoslava Tkalca 103

Sveti Ivan Zelina

Sveti Ivan Zelina

Kineziološki fakultet

54,29

IGOR MRNJAVČIĆ

Gradečka ulica 52

Vrbovec

Muzička akademija

27,63

DARIO VUGER

Ulica ruža 54

Ivanić Grad

Ivanić Grad

Filozofski fakultet Zagreb

18,16

DORJA HORVATIĆ

Cvjetno naselje 7

Velika Gorica

Arhitektonski fakultet

15,22

FILIP MIKUŠA

Samoborska cesta 143

Rakov potok

Samobor

Muzička akademija

14,29

IVO TIKVICA

Jakšina 11

Zaprešić

Zaprešić

Muzička akademija

13,82

DAREN LUČINGER

Ul. Nikole Šopa 30

Velika Gorica

Medicinski fakultet

13,00

BARBARA RUBINIĆ

Prilipje 52

Jastrebarsko

Medicinski fakultet

12,00

MIHAELA TIKVICA

Jakšina 11

Zaprešić

Zaprešić

Hrvatsko katoličko sveučilište

10,42

MARKO BAČURIN

Stepanska 3

10412 Donja Lomnica

Velika Gorica

Šumarski fakultet

10,28

PRIGOVORI na Prijedlog liste za dodjelu stipendije Zagrebačke županije za školsku godinu 2015/2016. podnose se isključivo u PISANOM obliku zaključno sa 8. prosinca 2015. godine (utorak) na adresu:

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu

Za natječaj za stipendije – PRIGOVOR

Ul. grada Vukovara 72/V

10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA – stipendije – PRIVREMENA LISTASkip to content