OBAVIJEST O PROMETNOJ REGULACIJI U DUGOM SELU ZA BLAGDAN SVIH SVETIH

regulacija prometaObzirom na veliko prometno opterećenje na prometnicama prema Novom groblju, dana 31. listopada 2015. i 1. studenoga 2015. godine na blagdan Svih svetih, bit će na snazi posebna prometna regulacija, i to na način da se prema Novom groblju dolazi Kozinskom ulicom i dijelom Marijanske ulice (istočni ulaz u groblje), te Marijanskom ulicom iz Ulice Ante Starčevića (južni ulaz u groblje), a odlazi Ulicom Bencek na Šaškovečku ulicu i Alejom tišine na Ulicu A. Starčevića. Ova regulacija prometa vrijedila bi u vremenu od 31. listopada 2015. od 12:00 sati do 1. studenoga 2015. godine do 19:00 sati.

Tijekom posebne regulacije prometa policija će povremeno vršiti nadzor nad istom.Skip to content