OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA

DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO

PERIVOJ I.B.MAŽURANIĆ 2

       DUGO SELO

Klasa:601-02/20-01/38

Urbroj:238/07-68-01-20/1

 

Na temelju članka 49.Statuta dječjeg vrtića „Dugo Selo“(Klasa: 003-05/13-01, Urbroj:238/07-68-13-01-09, od 27.studenog  2013. godine), a vezano uz Odluku Vlade Republike Hrvatske uvjetovane epidemijom COVID -19, ravnateljica Vrtića upućuje sljedeću

O B A V I J E S T  R O D I T E LJ I M A   /S K R B N I C I M A

 

Obavještavaju se roditelji/skrbnici djece upisane u Dječji vrtić Dugo Selo, a vezano za najavu Vlade Republike Hrvatske o omogućavanju rada dječjih vrtića ( 3 faza popuštanja mjera- epidemija COVID-19) od 11.svibnja 2020. godine, da obavijeste Vrtić o potrebi uključivanja svoje djece u program ranog i predškolskog odgoja od navedenog datuma elektroničkom poštom na ravnatelj@dvds.hr ili zdravstvenivoditelj@dvds.hr .

Napominjemo da će s ciljem poštivanja mjera propisanih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite, prednost pri pohađanju predškolskog programa imati djeca oba zaposlena roditelja/skrbnika i roditelja/skrbnika,  koji imaju obavezu biti na svom radnom mjestu.

Molimo roditelje/skrbnike da povratnu informaciju o potrebi dovođenja djece u Vrtić dostave na naprijed navedeni način najkasnije do 4.svibnja 2020. godine.

 

Zahvaljujemo na suradnji,

u Dugom Selu, 27. travanj 2020.

 

                                                                                                 Ravnateljica;

                                                                                                 Draženka Sesan, prof.Skip to content