OBAVIJEST – Zaključak o konačnoj listi kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2017/2018.

Dana 04. prosinca 2017. godine Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je Zaključak o konačnoj listi kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2017/2018., za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, a isti je objavljen na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela i na web stranici Grada Dugog Sela – www.dugoselo.hr .

Pozivaju se ovogodišnji dobitnici stipendija (od rednog broja 1 do 10 na listama) da Gradu Dugom Selu, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, J. Zorića 1 (potkrovlje, soba br. 6), osobno ili na e-mail: drustvene-djelatnosti@dugoselo.hr dostave preslike osobnih iskaznica i preslike kartica računa ili ugovora o otvaranju računa na ime učenika / studenta, na koji će im se vršiti isplata stipendije, a koji podaci su potrebni za izradu ugovora o stipendiranju.
Kandidati koji su se odlučili za neku drugu stipendiju, dužni su se u pisanom obliku izjasniti o eventualnom odustanku od stipendije Grada Dugog Sela.

Navedeno je potrebno dostaviti do 11. prosinca 2017. godine, a sve informacije mogu se dobiti i na broj tel. 01/2755-680.

Grad Dugo SeloSkip to content