Od ožujka do listopada sljedeće godine na manjem dijelu grada traju seizmička mjerenja

Tvrtka Seismic permitting services d.o.o izvoditi će 3D seizmička mjerenja na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Seizmičke aktivnosti planiraju se provoditi u periodu od veljače do listopada 2021. godine. Pojedinačne aktivnosti na određenom području trajat će 30 dana. Seizmička istraživanja na području Grada Dugo Sela zahvaćaju dijelove naselja Dugo Selo i Prozorje sukladno području naznačenom na grafičkom prikazu obuhvata. Izvođač radova u suradnji s tvrtkama INA i Vermilion Zagreb Exploration izvodit će seizmička mjerenja u svrhu istraživanja potencijalnih resursa ugljikovodika i nafte. Više o samim detaljima seizmičkih mjerenja u predstojećem razdoblju.Skip to content