Odbor za financije i proračun razmotrio prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Odbor za financije i proračun održao je jutros sjednicu na kojoj je razmotren prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Sjednicu je vodio predsjednik odbora Ivica Bošnjak, više o proračunu govorili su pročelnik Odjela za gospodarstvo i financije Dean Dragičević i voditeljica Odsjeka za financije Marica Knezić. Nazočili su gradonačelnik Nenad Panian i njegova zamjenica Jasminka Kokot Bambić. Ukupni prihodi i primici u proračunu Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2017. godine iznose 25.806.386 kuna, što je 3,30 posto više u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke u prethodnoj 2016. godini. Prihodi i primici u odnosu na planirano ostvareni su 36,81 posto. Na sve rashode i izdatke u 2017. godini utrošeno je 21.534.871 kuna ili 5,08 posto manje u odnosu na ukupni iznos rashoda i izdataka lani. U odnosu na planirano rashodi i izdaci utrošeni su 30,20 posto. Iz navedenog se vidi da su u 2017. godini rashodi i izdaci manji od prihoda i primitaka u gradski proračun za 4.271.515 kuna, odnosno rashodi su ostvareni za 3,61 posto. Ovaj rezultat je zbog toga što se većina radova ugovara se u prvoj polovici godine, a u drugoj se izvršavaju pa dolaze kasnije na naplatu, napomenula je Knezić o višku prihoda. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u 2017. godini u iznosu od 25.806.386 kuna na prihode poslovanja odnosi se 25.686.614 kuna, koji su 6,16 posto veći od istih prihoda u prethodnoj 2016. godini, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2017. godini iznose 117.636 kuna ili 84 posto manje od 2016, a 2.135 kune a što se odnosi na povrat zajmova od poduzetnika iz programa “Žene i mladi”. Od toga rashodi poslovanja, koji obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, naknade i ostale rashode, iznose ukupno 19.331.463 kune, odnosno za 8,32 posto više u odnosu na 2016 godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.203.408 kuna ili 28,83 posto manje od prethodne godine, od čega se na građevinske objekte u okviru programa izgradnje komunalne infrastrukture odnosi 1.535.509 kuna, na ostalu gradnju i nabavi nefinancijske imovine 667.899 kuna. Komunalna naknada je manja za 800.000 kuna, a to ovisi o plaćanju jer neki plaćaju po opomeni, a Grad ima i velikih dužnika. Prošle godine ostvaren je veći prihod zbog legalizacije, napomenula je Knezić. Nešto je veći prihod od poreza na dohodak u razdoblju do kolovoza, što zavisi od kretanja povrata poreza na dohodak s obzirom da se sada automatski obrađuju prijave poreza pa su svi obrađeni. Porasli su komunalni doprinosi za izgradnju, veći su prihodi od potpora i pomoći temeljem natječaja prijavljenih pošle godine. Ostvaren je veći promet u prvoj polovici godine što se tiče poreza na nekretnine, rečeno je. Također, pročelnik Dragičević kazao je kako gotovo sigurno neće biti zaduživanja pa predstoji rebalans. Prijedlog polugodišnjeg izvršenja proračuna jednoglasno je prihvaćen, a više će biti riječi na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća.Skip to content