Održana 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela – prihvaćen prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna i kreditno zaduženje

Aktualna pitanja s početka sjednice Gradskoga vijeća

Pitanje o radovima na kanalizaciji u Ostrni, u ulicama vezanih za Zagrebačku ulicu, vijećnik Božidar Cik postavio je ponovo. U nizu upita o javnom prijevozu, održavanju javnih površina (košnji) i ulica, zdravstvenoj zaštiti vijećnik B. Cik naglasio je kako je to sadržajno vezano za izborni program gradonačelnika.   Gradonačelnik Panian smatra kako se održavanje površina provodi, možda sporije u prigradskim naseljima, no trava se kosi iako nedostaje izvršitelja. Razgovara se o uspostavi integriranog javnog prijevoza u modelu javno-privatnog partnerstva, pregovara se o ustroju ordinacije obiteljske medicine te se traži rješenje za igralište i prateće prostore. Na drugo pitanje ovog vijećnika o volontiranju gradonačelnika s „maksimalnom naknadom“, upitani je odgovorio kako radi u ordinaciji i u Gradu uz zakonski utvrđenu naknadu.

Vijećnik Stipo Velić,   zabrinut za sigurnost prometa, upozorio je na oštećenja kolnika u prometnoj Rugvičkoj ulici kao i u Ulici J. A. Pintara. Nadležni pročelnik M. Vinko potvrdio je dogovor sa Županijskim cestama koje će istražiti uzroke i ponovo izvršiti sanaciju opasnih oštećenja

Vijećnica Mara Mamuza uvjeravala je kako ne želi napadati gradonačelnika N. Paniana već njegove loše odluke, ističući kako je odluka o nejednakoj visini naknade roditeljima za novorođenu djecu neprihvatljiva. Tako ona zahtjeva isplate jednakih iznosa za svako dijete na području Grada. Mamuza zamjerila je na odugovlačenju prilikom izbora člana školskog odbora, čemu je nedostatak komunikacije mogao biti uzrok, budući je u međuvremenu provedeno rješenje.

Vijećnik Kruno Blažinović vezao je naknade za novorođenu djecu uz poslodavce roditelja, upitavši predstavnike gradskih ustanova i tvrtki o visini takvih naknada za djecu njihovih zaposlenika .

Provedena energetska obnova zgrade gradske uprave, u kojoj su osim gradskih još županijske i državne službe, zanimala je vijećnicu Ivanu Perković. Ona je zatražila visinu troškova, podatke o izvođačima radova i nadzoru, dodatnim zahvatima izvan troškovnika te suglasnostima   nadležnog ministarstva vezanim za zaštićenu građevinu. Nadležni pročelnik M. Vinko potvrdio je suradnju s Ministarstvom kulture, dodavši kako završni obračun još nije napravljen, a tijekom izvedbe ukazala se potreba za određenim proširenjem zahvata, kazao je.

Potaknut nedavnim rješenjem Ministarstva kulture, kojim je tradicija slavljenja sv. Martina dobila svojstvo nematerijalnog kulturnog doba, vijećnik Ivan Gereci negodovao je što se obilježavanje Ljetnog sv. Martina – 4. srpnja izgubilo u županijskog manifestaciji, Također je upitao o stanju skulpture tog sveca na Martin bregu i predstojećoj restauraciji. Gradonačelnik Panian pohvalno je ocijenio županijsku svečanost u Dugom Selu naglasivši kako su   Ljetni sv. Martin i dan zaređenja sveca zaštitnika za biskupa, kao i dan postavljanja prve stope Sv. Martina obilježeni u sklopu 25. izložbe vina Vinogradarsko vinarske udruge „Terra sancti Martini“, koja je također održana tijekom obilježavanja Dana Zagrebačke županije. Skulptura sv. Martina nije značajno oštećena, mišljenja je gradonačelnik, iako još nema ocjene niti prijedloga stručnjaka. Jedna od mogućnosti mogla bi biti izrada replike od trajnijeg materijala, napomenuo je gradonačelnik Panian.

Na upit vijećnika Gerecija o obojanim pješačkim prijelazima, za što je zatražio iznos troškova i stavku s koje je to plaćeno, gradonačelnik je naglasio kako Županijske ceste nisu poštovale dogovor. Također smatra kako je najbitnija sigurnost budući na obojanim prijelazima nije, srećom, bilo nezgoda.

Vijećnica Vedrana Dragičević Borovec upitala je kada bi se visina udjela roditelja u sufinanciranju boravka djece u vrtićima mogla izjednačiti za djecu u gradskom i u privatnim vrtićima. Razlika bi se mogla uskoro umanjiti, no kad se radi o privatnim vrtićima, u pitanju su tržišni odnosi, kako je rečeno.

Ovu vijećnicu još su zanimale isplate po ugovorima o djelu unutar Turističke zajednice te je upitala o mogućem zaposlenju voditelja. Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić kazala je kako nema sredstava za zapošljavanje kao ni ugovora o djelu.

Vijećnica Renata Jelečki procijenila je nedovoljno informiranost građana – vlasnika životinja o naknadama za zbrinjavanje, besplatnom čipiranju pasa. Zabrinuta zbog mogućeg kršenja Zakona o zaštiti životinja zanimalo ju je stanje o zbrinjavanju životinja. Bolju informiranost najavila je zamjenica gradonačelnika Kokot Bambić naglasivši kako je od Županije zatraženo 30.000 kuna za čipiranje pasa. Vijećnica Jelečki pitala je o oštećenju kolnika u ulicama gdje se odvijaju radovi.

Primjedbe na cijenu vode iznio je vijećnik Željko Remenar žaleći se na poskupljenje. Gradonačelnik Panian objasnio je kako se radi o izjednačavanju cijena na cijelom distributivnom području, te kako je cijena zapravo smanjena. Remenar je upozorio i na dugotrajno odložen čunj na križanju Ulica Josipa Zorića i M. J. Zagorke, koji ugrožava sigurnost u prometu.

Vijećnik Stjepan Štefinovec, podsjetivši na političko obećanje, ukazao je potrebu za izgradnju treće osnovne škole u Dugom Selu, napomenuvši kako u Županiji nema osiguranih sredstava niti za projekt škole.

Sredstva su tražena, ali je zahtjev odbijen – kazao je gradonačelnik Panian, dodavši kako je riješeno zemljište, a dobro bi došla sredstva iz EU fonda. Aktivnosti za treću školu se intenziviraju, a gradonačelnik je najavio mogućnost gradnje i četvrte privatne škole.

Vijećnicu Ivanu Krišto zanima funkcioniranje službe komunalnog redarstva koja ima veliki broj prijava za intervenciju, a dijelom su izvan njihove nadležnosti. To je potvrdio i pročelnik M. Vinko rekavši kako postojeći redari uslijed potrebe rade poslove poput praćenja radova, nabave i druge. Suočeni su i sa žalbama na izdana rješenja te dugotrajne postupke rješavanja.

I blagajna za uplate u sklopu Dugoselskog komunalno-poduzetničkog centra, koja je ukinuta, bila je tema vijećničkog pitanja Ivana Šajkovića. Direktor Centra Tadija Penić to je potvrdio, budući da blagajna nije imala minimalno- sigurnosne uvjete za rad i transfer novca, niti programske podrške u poslovanju. Šajković je iznio primjedbu i na kvalitetu novopostavljenih slivnika na tzv. Arkusovom trgu.

Vijećnik Siniša Kljajić iznio je primjer inicijative za suradnju i zajedničke radne sastanke ukazavši na skup stručnjaka koji je održan u Rugvici. Istaknuo je svoj stav o suradnji i zajedništvu s ciljem napretka, bez obzira na stranačke pripadnosti te uputio prijedlog čelnicima Grada. S takvim se prijedlogom složio gradonačelnik Panian ističući kako je on za dogovor no naglasio je kako je njemu izostao poziv. Na upit Kljajića o stanju gospodarstva nadležni pročelnik Dean Dragičević izvijestio je o zainteresiranosti potencijalnog investitora za izgradnju većeg proizvodnog objekta u industrijskoj zoni, naglasivši kako je za sve gospodarske investicije potrebno suglasje stručnih i političkih struktura.

Nadalje, Kljajić je govorio o edukativno-informativnim aktivnostima u procesu odvajanja otpada i funkcioniranja reciklažnog dvorišta, u kojima je navedeno učešće udruga – Ekološke udruge „Dugoselski cvijet“ i Foto kluba „Pozitiv“. Vijećnika je zanimalo je li sudjelovanje ovih udruga sukladno projektu zbrinjavanja otpada koji je u realizaciji.

Pitanje i odgovori o ovoj temi potakli su komentare i rasprave, a i vrijeme predviđeno za aktualni sat već je isteklo, stoga je predsjednik GV Darjan Budimir nastojao zaključiti prvu točku. Vijećnik Kljajić želio je uz komentare i dodatna obrazloženja, a kako nije postignuto suglasje, predsjednik Budimir oduzeo mu je riječ i izrekao opomenu. Nakon kraće stanke, sjednica je nastavljena prema dnevnom redu.

                                                                                       N.K.

Prihvaćen rebalans gradskog proračuna za ovu godinu

Većinom vijećničkih glasova, uz suzdržane vijećnike Drugog Sela, prihvaćene su 1. Izmjene i dopune gradskog proračuna za 2019. godinu, a po kojima se proračunski okvir povećava za 2.055.000 kuna te ukupno iznosi 118.366.474 kuna. Obrazloženje uz predloženi rebalans dao je pročelnik za gospodarstvo i financije Dean Dragičević navevši kako je proračunom potrebno predvidjeti 3.863.925 kuna za provedbu projekta EO Glazbene škole. Provedbom procesa javne nabave grad je prikupio 4 pravovaljane ponude gospodarskih subjekata za izvođenje radova. Kako su ponuđene cijene izvođenja radova više od procijenjene vrijednosti nabave odnosno više su od iznosa predviđenih proračunom potrebno je osigurati dodatna sredstva za provedbu projekta, a dodatnih 1.884.148 kn potrebno je osigurati kreditnim zaduženjem. Zatim u stavka za realizaciju projekta izgradnje pomoćnog igrališta NK Dugo Selo (ukupno iznosi 3 milijuna kuna), smanjuje se za 420.000 kuna s obzirom da je ista svota za pokrivanje troškova građevinskih radova osigurana preko natječaja Središnjeg državnog ureda za sport. Za jednako sufinanciranje boravka većeg broja djece u privatnim vrtićima osiguralo bi se dodatnih 528.000 kuna kako troška roditelja ostane na istoj razini kao dosada (povećanje sufinanciranja s iznosom od 1.100 kuna po djetetu pokrit će se iz gradskog proračuna). Smanjeni su također, navodi pročelnik, i iznosi za nabavu udžbenika uslijed financiranja iz državnog i županijskog proračuna i to za 250.000 kuna. Energetska obnova zgrade gradske uprave financirana je iz općih prihoda te za istu nije bilo nužno financirati ju iz kreditnog zaduženja, navodi pročelnik. S 100.000 kuna omogućila bi se prijava na očekivani natječaj Aglomeracije Zagreb za unapređenje biciklističke infrastrukture, dok se projekt Etno sela na Martin Bregu prolongira do sljedeće godine, a zbog provedbe sustava kanalizacije predviđeni radovi na nogostupu u Velikoj i Maloj Ostrni se neće izvršiti u potpunom obujmu tijekom 2019. godine.

Klub vijećnika HDZ-a i Milana Bandića 365 podnio je amandman uz rebalans proračuna kako bi se realizirala 1. i 2. faza projekta izgradnje obilaznice kroz Poduzetničku zonu i to osiguranjem dodatnih 1.862.000 kuna proračunskih sredstava, a ne iz kreditnog zaduženja, pojasnio je ispred Kluba vijećnika predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Darjan Budimir. Naime, kako je na jučerašnjem sastanku, a uoči ove sjednice Gradskog vijeća, utvrđeno – planirana izgradnja obilaznice neće se financirati predloženim kreditnim zaduženjem već preraspodjelom sredstava iz proračuna iz stavaka pojedinih projekata za koje se ne očekuje realizacija u ovoj godini. „Zahvaljujući našoj inicijativi smanjeno je kreditno zaduženje i kamatna stopa, no prioritetni projekti će se realizirati“, ističe ispred Kluba vijećnika HDZ-a i MB 365 Darjan Budimir. Isti amandman prihvatio je gradonačelnik Nenad Panian. Vijećnik Siniša Kljajić podržao je projekt energetske obnove Glazbene škole i izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta izrazivši bojazan u realizaciju potonjeg projekta za koji je trenutno osigurano tek 420.000 kuna, dok ostatak, ukoliko se ne ostvare planirano financiranje prema natječajima Hrvatskog nogometnog saveza te iz drugih izvora – bit će potrebno pokriti iz gradskog proračuna.

Kreditno zaduženje gradskog proračuna smanjeno, na kraći rok i pod manjom kamatnom stopom

Nakon sinoćnjih, još jednih, konzultacija i radnog sastanka na kojem je postignut dogovor i suglasje u pogledu kreditnog zaduženja – danas je na sjednici Gradskog vijeća utvrđena končana odluka koju je podržala većina vijećnika, osim suzdržanih vijećnika Drugog Sela. Odluka je prihvaćena uz amandman gradonačelnika Nenada Paniana po kojem se iznos zaduženja s 7.514.000 kuna smanjuje na 3.782.000 kuna. Kredit će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta energetska obnova Glazbene škole Dugo Selo, čija je procijenjena vrijednost 3,7 milijuna kuna. Podnijetim amandmanom mijenja se poslovna banka, razdoblje i dinamika korištenja kredita, poček otplate, rok povrata kredita, dinamika otplate glavnice, kamatna stopa te efektivna kamatna stopa s obzirom da se odustalo od otkupa zemljišta za produžetak Krležine ulice, a vlastita sredstva potrebna za realizaciju projekta obilaznice kroz Poduzetničku zonu Puhovec osigurana su rebalansom proračuna iz drugih izvora, navodi gradonačelnik Panian u pojašnjenu amandmana. Kredit se diže na dvije godine, bez počeka, po manjoj kamatnoj stopi od 0,95 posto. Vijećnik Kruno Blažinović komentirao je da se pod takvim uvjetima banke nije trebalo odustati od realizacije projekta otkupa zemljišta u Krležinoj ulici i veće svote kredita, na što je predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budmir kazao da otkup parcela je tek prva faza, a potrebno je osmisliti cjelokupno uređenje gradskog centra. Vijećnik Stjepan Štefinovec također dijeli mišljenje da su bankarski uvjeti više nego povoljni za dizanje većeg kredita te da se nije trebalo odustati od projekta Krležine ulice, kazavši kako je trenutna politička situacija učinila ovaj grad taocem. Gradonačelnik Panian istaknuo je da je primarni cilj kreditnog zaduženja obnova zgrade Glazbene škole, što ovom, konačnom odlukom je i riješeno. „Ova odluka je rezultat dogovora Klubova vijećnika. Mi jednostavno moramo pomiriti ovaj grad, a ova odluka je korak prema tome. Povoljni bankarski uvjeti bit će i u rujnu, možemo ih i tada razmotriti za neke druge projekte“, poručio je gradonačelnik. Predsjednik Gradskog vijeća naglasio je da se od projekata ne odustaje, već se utvrđuju prioritetni projekti, ustvrdivši da će se obilaznica Puhovec realizirati.

I.G.O.

 Skip to content