Održana 20.sjednica Gradskog vijeća Dugog Sela: Prihodi proračuna u prvoj polovici godine 21 milijun kuna

AKTUALNI SAT

Aktualni sat 20. sjednice Gradskog vijeća Dugog Sela započeo je nezavisni vijećnik s liste HSU Stjepan Novosel koji je rekao da je nezadovoljan odgovorom i ne poduzimanjem mjera vezano uz regulaciju prometa oko zgrade Preporoda. Novosel je rekao kako je riječ o području opasnom za pješake i kako nije zadovoljan da se taj problem ne može riješiti. Tražio je da se omogući kružni tok kretanja vozila uz zgradu Preporoda, preko parkinga ispod Policijske stanice, a upitao je i zašto nije postavljena rampa na ulazu kod zgrade Preporoda koja je obećana. Pročelnik Gradskog ureda za prostorno planiranje Marijo Vinko odgovorio je kako bi zatvaranje prometa uz zgradu Preporoda bilo lošije rješenje od sadašnjeg.

S.Novosel je potom zatražio i pisani dogovor u vezi poduzetih mjera koje vode ka izgradnji kružnog toga u Školskoj ulici, na što je ponovo odgovorio Marijo Vinko rekavši da je u tijeku dobivanje potrebne dokumentacije da bi se taj projekt realizirao.

Vijećnik Stjepan Štefinovec je upitao što će dolazak izbjeglica dolaziti za Grad Dugo Selo te upitao koliko ima istine u kuloarskim pričama da ZET dolazi za javnog prijevoznika u Dugo Selo. Ukoliko doista dolazi, dodao je, kada će to biti i koliko koštati Grad Dugo Selo.

Gradnonačelnik Stipo Velić odgovorio je da je dio izbjeglica već došao (17.9.) te da se izbjeglice prevoze dalje. Velić je rekao i da nema službene podatke da li će izbjeglice ostati u Dugom Selu. Vezano uz dolazak ZET-a, Velić je rekao kako je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić u javnim nastupima napomenuo kako će Rugvica i Dugo Selo biti pokriveni ZET-ovim linijama te da je vezano uz to tražio sastanak s njim, koji međutim još nije održan. U ranijim kontaktima, dodao je, od Dugog Sela je traženo subvencioniranje ZET-a sa 6 do 7 milijuna kuna što je za Grad Dugo Selo previše. Ukoliko je sad riječ o povoljnijoj ponudi, ona će se razmotriti, zaključio je Velić.

Vijećnik Nenad Panian obavijestio je Vijeće da Udruga Sirijaca u RH traži kemijske toalete za izbjeglice te zatražio pomoć, te upitao tko je odgovoran za postavljanje reklamnih panoa u Gradu.

Pročelnik Marijo Vinko odgovorio je da je koncesija, s dosadašnjim koncesionarom za postavljanje panoa, raskinuta, međutim, potpisan je ugovor o zakupu površine na kojoj se nalaze panoi pa će Grad naknadu ubirati na taj način.

Vijećnik Nenad Sedlar upitao je zašto Grad ne reagira i zatraži svoja potraživanja od vlasnice bivše pilane Nade Landeke te zatražio popis građana Grada Dugog Sela koji dobivaju naknade za obavljanje poslova u različitim tijelima Zagrebačke županije.

Gradonačelnik Velić rekao je da je Grad poduzeo sve iz svoje nadležnosti vezano uz naplatu dugova od spomenute osobe, ali je naplata upitna jer se o tome vodii sudski postupak. Sadašnji korisnik tog prostora, tvrtka Zagrebačke abrazivi, pak uredno podmiruju svoje dugove – rekao je Velić.

Vijećnica Jasminka Kokot Bambić upitala je što se može učiniti za brži protok prometa preko pružnog prijelaza u Predavčevoj, odnosno Rugvičkoj ulici , koji je zatvoren u predugačkim vremenskim intervalima te dala primjedbu da zelene površine i rubnjaci uz ceste nisu uredno održaani tijekom ljetnih mjeseci.

Pročelnik Marijo Vinko odgovorio je da će tijekom ovog mjeseca ponovo biti otvorene ponude za rekonstrukciju željezničke pruge prema Križevcima, čija bi izgradnja trebala riješiti problem velikog pružnog prijelaza u Dugo Selu izgradnjom nadvožnjaka. Također je rekao da će do konca godine biti uređen mali pružni prijelaz prema Dalekovodu. Marijo Vinko rekao je da njegov ured priznaje propust lošijeg održavanja zelenih površina tijekom ljeta.

Vijećnik Zdenko Sokač primjetio je da se ljudi koji odlaze u Zagreb parkiraju u Kolodvorskoj ulici, a vozila im tijekom cijelog dana tamo ostaju parkirana što čini veliki problem jer su predviđena za kraća zaustavljanja.

Pročelnik Marijo Vinko rekao je da to jest akutni problem koji bi se jedino mogao riješiti putem naplate parkiranja o čemu Grad razmišlja kao opciji koju će morati uvesti.

Vijećnik Stjepan Bertek upitao je, s obzirom na brojne stranačke prelaske iz redova vijećnika, kakav je trenutačni stranački sastav Gradskog vijeća. Odgovorio mu je predsjednik Vijeća Željko Ivaniček rekavši da službenih informacija o tome, kao ni promjena u sastavu klubova za sada nema.

Bertek je predložio i da se, s obzirom da se njegova stranka osniva i u Dugom Selu, iskoristi utjecaj Milana Bandića ne bi li Grad Dugo Selo dobio u vlasništvo zgradu bivšeg lokala Latino.

NHM

Dugoselsko Gradsko vijeće održalo je 17.rujna 20.redovnu sjednicu, vodio ju je predsjednik Vijeća Željko Ivaniček. Prihvaćen je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, izvješća o radu predale su gradske tvrtke. Donijeto je niz odluka koje se tiču razvoja komunalne infrastrukture na području grada.

 Ukupni prihodi i primci iznose 21.044.688 kuna, rashodi su 20.390.241 kuna ili 2,8 posto manje u odnosu na lanjsko razdoblje, izvijestila je voditeljica odsjeka za financije Marica Knezić o polugodišnjem izvršenju Proračuna za prvo ovogodišnje šestomjesečno razdoblje. Prihodi su za 2,2 posto veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine što je rezultat što su ove godine kasnije išli povrati poreza. Na prihode poslovanja odnosi se 20.905.444 kune, od nefinancijske imovine 98.210. Na povećane prihode utjecala je legalizacija bespravno sagrađenih objekata odnosno uplata komunalnih doprinosa. Rashodovna strana od 20,3 milijuna obuhvaća rashode poslovanja od 18. 483.944 kuna, za nabavu nefinancijske imovine 1.456.984 kuna te na povrat zajmova 519.313 kuna. Smanjen je manjak prihoda prenesenih iz prethodnih godina – u prvom polugodištu 2015. godine prihodi i primici veći od rashoda i izdataka u gradskom proračunu za 654.427 kuna te je smanjenje manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina koji se prenosi u slijedeće razdoblje smanjeno na iznos od 2.825.773 kune. Na povećane prihode utjecala je legalizacija bespravno sagrađenih objekata odnosno uplata komunalnih doprinosa. Vijećnicu Jasminku Kokot Bambić (SDP) zanimala je razlika odnosno da li bi, da su se ta sredstva uložila u programe gradnje u planiranom obimu, to utjecalo na proračun. Bio bi višak rashoda nad prihodima, kazala je Knezić. Izvještaj je prihvaćen većinom glasova.

Zbog neravnomjernog priljeva sredstava predviđa se kratkoročno kreditno zaduženje zbog plaćanja situacija dobavljačima odnosno zbog premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, napomenula je Knezić. Vezano uz to, većinom glasova donijeta je o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu. Grad se može kratkoročno zadužiti za iznos do najviše 2 milijuna kuna, najduže do 12 mjeseci. Odluku o kratkoročnom zaduživanju donosi Gradonačelnik po provedenom postupku nabave, stoji u odluci.

 Većinom glasova prihvaćen je i izvještaj o radu gradonačelnika. Stipo Velić je podsjetio na komunalne aktivnosti koje su izvršene ili su u tijeku – nogostup u Huzanićevoj, most u industrijskoj zoni, asfaltiranja ulica te dodao kako se neće škrtariti na razvoju komunalne i prometne infrastrukture. Najavio je i skoro asfaltiranje Rugvičke ulice do mosta te zamolio građane za strpljivost s obzirom da će se, zbog opsežnosti radova, ona morati zatvoriti za promet. Građani, kao i do sada, uvijek mogu doći, on će ih primiti i nastojati riješiti njihove probleme. Donijete su odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada te o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Vijećnici S.Novosel (nezavisni) i Zdenko Sokač (HDZ) osvrnuli su se na sastave povjerenstava – prvi bi izuzeo stručne službe odnosno da budu smo stručna podrška, a drugi da članovi nisu oni koji će nadzirati rad. Uz jedan suzdržan, prihvaćena je odluka o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja nerazvrstanih cesta i ulica, pješačkih staza, autobusnih stajališta i parkirališta u zimskim uvjetima za 2015./2016. godinu na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela. Kao jedini ponuditelj izabran je Autoprijevoznik Kajba, cijena obavljanja zimske službe je 498,450 kuna s PDV-om. Ilija Papak (HDZ) zatražio je pisani odgovor o tome da li je izvođač na dan otvaranja ponuda bio registriran za tu djelatnost, a Sokač je ukazao na neke tehničke detalje koji nisu dobro opisani u dokumentaciji. Što se tiče prioriteta, oni će se definirati operativnim planom.

Prihvaćena izvješća gradskih tvrtki

Izvješće DUKOM-a podnijela je Martina Vozdecki, voditeljica računovodstva. Ukupni prihodi u prvoj polovici tekuće godine su 7,2 milijuna kuna što je za 5 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju, a za 7 posto manji su i rashodi u iznosu od 7,9 milijuna kuna. Sporijim smanjenjem prihoda Društvo je za promatrano razdoblje iskazalo znatno povoljniji rezultat nego lani. Gubitak je manji za 22 posto, iznos je 695.442 kune, a lani je iznosio 890.181 kunu. Dugovanje prema dobavljačima iznosi 24,3 mil.kuna, od čega se 3,1 mil.kuna odnosi na investicije koje ne financira društvo nego su u programima Hrvatskih voda, Dugog Sela i Rugvice. Poduzete su mjere unutarnjeg restrukturiranja i podizanja kvaliteta poslovanja, a s novom, nižom ulaznom cijenom vode, DUKOM-ov je cilj uspjeti na vrijeme podmirivati obveze i prestati gomilati dugove. Što se tiče gubitaka u mreži, pri kraju je izrada elaborata, a aplicirat će se kod Hrvatskih voda za sredstva. S.Novosel ustvrdio je da je DUKOM na putu da razriješi dugovanje, a i kako, unatoč gubicima imaju najveće dohotke. Zahtjevi i dopisi Vijeću za vodne usluge slani su i ranije, odgovoreno je na pitanje Jasminke Kokot Bambić zašto prije nije bilo pozitivnog rješenja za ovu tvrtku što se tiče ulazne cijene vode. Vozdecki je podsjetila kako je to tijelo u svibnju uvažilo tvrdnju da je 4,68 kn/m3 nerealna i previsoka cijena, a tuženi distributer zagrebački ViO do daljnjega po privremenom rješenju isporučuje vodu po 1,51 kn/m3. Dodala je i kako je stigao nalaz vještaka, a novo ročište zakazano je za 25.rujna.

 Ukupni prihodi DUKOM plina u prvih šest mjeseci iznose 20,1 mil.kuna, rashodi 18,6 mil. kuna. Prihodi od prodaje plina iznose 16,6 mil. i veći su za 8,92 posto u odnosu na prošlu godinu, prodano je 566,547 m3 što je povećanje za 9 posto, iznio je direktor Mladen Vrabec. Prihodi od paušala zavise o broju potrošača i prate ga neznatne promjene, a i priključaka je manje. Posebna se pozornost posvećuje naplati potraživanja, sveukupno je naplaćeno oko 98 posto. Dugova ima i od prijašnjih godina, a nenaplativost je ispod 1 posto, kazao je Vrabec vijećnici Kokot Bambić. Izvješće je primljeno na znanje jednoglasno.

Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće o radu DKPC-a za prvo polugodište ove godine. Od direktora tvrtke Tadije Penića, koji je podnosio izvješće, moglo se čuti kako je tvrtka u ovom razdoblju pozitivno poslovala te je ostvarila 2.783.000 kune prihoda i 2.485.000 kuna rashoda. Penić je dalje napomenuo kako je na odlagalište otpada u Andrilovcu u istom razdoblju odloženo gotovo 2000 tona različitog otpada, odnosno u prosjeku 16 tona dnevno. Kao problem s kojim se suočava tvrtka Penić je naveo što dozvola za gospodarenje otpadom koju propisuje zakon još uvijek nije ishođena te dodao kako je podnijet zahtjev za njezino dobivanje. Njeno dobivanje, međutim, podrazumijeva prethodno dobivanje okolišne dozvole koja se pak čeka 8-12 mjeseci te je cijeli postupak usporen, a ishođenje se očekuje sredinom sljedeće godine. Na odlagalištu je uveden i monitoring ispušnih plinova i otpadnih voda koji također propisuje zakon, a znatno financijski opterećuje tvrtku. Pozitivnim je pak ocijenio završetak sanacije odlagališta koje je završilo sredinom svibnja i koje je koštalo 1.382.000 kuna, od čega je nadležni fond osigurao 60% sredstava, a Grad preostalih 40%. Potrebno je, međutim, dalje je istaknuo Penić uraditi i rekonstrukciju pokrovnog dijela odlagališta koja se, zbog složene procedure ishođenja odobrenja, neće dogoditi do, najranije, 2017. godine. Kompletna završna sanacija odlagališta trebala bi se pak dogoditi do 2020. godina kada će ono prestati s radom a otpad će se odvoziti na regionalni centar za gospodarenje otpadom.

NHM

 Nova odluka o naknadi za razvoj, stara ispunila svrhu

Većinom glasova prihvaćena je odluka o naknadi za razvoj, iznos je 2,30 kuna, a ovom odlukom, koja će stupiti na snagu 1.studenoga, daje se suglasnost DUKOM-u da višak sredstava koristi za osiguranje ravnomjernog razvoja sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na vodoopskrbnom području Grada. Do tada će se naknada prikupljati po staroj odluci koja je stupila na snagu u srpnju 2011. godine, a koja je donijeta za plaćanje podzajma Svjetske banke za podprojekt Regionalnog sustava odvodnje Dugo Selo-Rugvica potpisan od Hrvatske vode, Dukom, Grad Dugo Selo i Općina Rugvica, podsjetio je pročelnik odjela za poslove Vijeća i gradonačelnika Mladen Šestan. Podzajam je tada iznosio 3,8 mil. EUR. Nakon utvrđivanja ukupne vrijednosti investicije prema stvarno utrošenom iznosu smanjio se udio JLS-ova u sufinanciranju projekta vrijednog 11,8 milijuna EUR koji se sufinancira iz sredstava Hrvatskih voda u ukupnom iznosu od 1,3mil. EUR, iz sredstava zajma IBRD u ukupnom iznosu od 10.4 mil. EUR od čega je iznos od 9.4 mil. EUR darovnica – bespovratna sredstva, a iznos od točno 1.049.604,91 EUR (7,8 milijuna kuna) je iznos podzajma. Prema podacima DUKOM-a, od 1.srpnja 2011. do 31.srpnja 2015. godine prikupljeno je 9,8 milijuna kuna što je više nego dovoljno za podmirenje podzajma. S.Novosela zanimalo je hoće li se dobiveni iznos koristiti samo za vodne građevina na podučju grada, a ne i za općine s obzirom da daje najviše. Kako je gradnja CS 12 pri kraju i bit će potrebna sredstva za njeno održavanje, uključujući i zapošljavanje, a točno se zna tko koliko ima, objasnio je gradonačelnik Velić. Prema projekcijama do primjene nove odluke,1.studenog, bit će prikupljeno od obje JLS oko 2,5 milijuna kuna, odgovorila je Vozdecki vijećnici Kokot Bambić.

Povećana vrijednost boda za obračun komunalne naknade

Nakon poduže rasprave i nakon tražene stanke kluba vijećnika HDZ, HSS, HSP AS i HSU-a, prihvaćena je većinom glasova odluka o vrijednosti boda za obračun iznosa komunalne naknade. Prvotno je iznosila 0,45 kuna/m2, a vladajući koji su većinom iznijeli stav protiv ovog 50 postotnog povećanja dali su prijedlog da se iznos smanji na 0,40 kn. Grad ima pet zona, a mijenja se samo bod, rečeno je. Ocjenjujući odluku kao nepopularnu, Z.Novosel (nezavisni) kazao je kako se ona mora donijeti jer je usmjerena za održavanje standarda. Sokač je mišljenja kako Novosel želi da oni prihvate odluku s većim poskupljenjem, a kako bi to mogao koristiti u predizbornoj kampanji. Mišljenja je i kako se ta sredstva i inače neravnomjerno raspoređuju na područje grada, a kao primjer naveo je Lukarišće. Kako je pojasnio pročelnik odjela za stambeno gospodarstvo Marijo Vinko to su namjenska sredstva za održavanje komunalne infrastrukture te dodatna ulaganja u energetsku učinkovitost i održavanje objekata sportske i kulturne namjene u vlasništvu Grada.

Obračun komunalne naknade na području Grada Dugog Sela

Iznos komunalne naknade za nekretnine na području Grada Dugog Sela utvrđuje se množenjem:

– obračunske površine nekretnine

– vrijednosti obračunske jedinice – bod (B), određene u kunama po m2

– koeficijenta zone (Kz) i

– koeficijenta namjene (Kn).

 

Vrijednost boda (stara)      0,30 kn/m2
Vrijednost boda (nova)      0,40 kn/m2

 

Koeficijent zone  
I zona

1,00

II zona

0,70

III zona

0,60

IV zona

0,50

 

Koeficijent namjene  
Stambeni i garažni prostor, te prostor koji koriste neprofitne   organizacije

1,00

Neizgrađeno građevno zemljište

0,05

Poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti

5,00

Ostale poslovne prostore

5,00

Građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti –   10% od utvrđenog koeficijenta namjena za poslovni prostor.

0,50

 

Izračun komunalne naknade za stambeni   prostor 100 m2
         
 

Prije promjene boda

Poslije promjene boda

Razlika

 
I zona

30,00 kn/mj

40,00 kn/mj

10,00 kn/mj

 
II zona

21,00 kn/mj

28,00 kn/mj

7,00 kn/mj

 
III zona

18,00 kn/mj

24,00 kn/mj

6,00 kn/mj

 
IV zona

15,00 kn/mj

20,00 kn/mj

5,00 kn/mj

 

Komunalna naknada utvrđuje se prema zonama u Gradu Dugom Selu. Grad Dugo Selo podijeljen je u četiri (4) zone:

I ZONA – Ulica Josipa Zorića od centra do Ulice Bože Huzanića

– Zagrebačka ulica od centra do Ulice Vatroslava Lisinskog

– Kolodvorska ulica

– Ulica Biskupa Augustina Kažotića

– Ulica Miroslava Krleže

– Ulica Josipa Predavca

– Sajmišna ulica

– Ulica Matije Gupca

– Ulica Antuna Mihanovića

– Vatrogasna ulica

– Osječka ulica do Ulice Tina Ujevića

– Šaškovečka ulica do Ulice Ivan Gorana Kovačića

– Ulica Ivana Gorana Kovačića sa odvojcima: Petra Berislavića,Marina Držića i Antuna Gustava Matoša

– Ulica Dragutina Domjanića

– Oborovska ulica

– Oštarijaševa ulica

– Ulica Bože Huzanića do pruge

– Ulica Eugena Kumičića do Domjanićeve

– Ulica Marije Jurić Zagorke

– Ulica Slavka Kolara

– Ulica 30. svibnja

– Gorička ulica

– Ulica Laznice

– Ferenčakova ulica do k. br. 24

– Športska ulica

– Ulica Jantolov breg

– Ulica Marka Marulića

– Ulica Jurja Dalmatinca

– Perivoj Ivane Brlić Mažuranić

– Ulica Andrije Kačić Miošić

– Domobranska ulica do Elektre

– Ulica Vladimira Nazora

– u prvu zonu pripadaju i sljedeće ulice samo za poslovni prostor, a za stambeni prostor pripadaju u drugu zonu:Ulica Trnoščica, Ulica J.Zorića od Ul. B.Huzanića do Bjelovarske ul. , Zagrebačka ul. od Ul. V. Lisinskog do zapadne granice grada i Industrijska cesta

II ZONA Naselje Dugo Selo bez ulica iz I ZONE

III ZONA Puhovo, Kopčevec, Kozinščak, Lukarišće

IV ZONA Velika Ostrna, Mala Ostrna, Andrilovec, Prozorje, Donje Dvorišće, Leprovica

 Prihvaćen Program Savjeta mladih za 2016. godinu

Savjet mladih Grada Dugog Sela u 2016. godina planira devet novih aktivnosti-iznijela je novi Program rada predsjednica Maja Matijaš. Projekti su: „Ja sam za ples“, „Street style show“, uz Valentinovo „Kino večer“, „Sportske aktivnosti“, „Graffiti Jam“, javne tribine za mlade, povezivanje i suradnju s drugim Savjetima s područja Zagrebačke županije, informiranje mladih o radu Savjeta u suradnji s učeničkim vijećima škola s ovog područja. nakon uspješno realiziranog „Street workout parka“,predložit će i prijedlog Biciklističkog kluba Dugo Selo za gradnju pump-track staze. Za sve projekte u 2016. godini sredstva iznose 47.800 kuna. Na nedavni poziv upućen udrugama za prijedlog projekata javili su se samo KUD “Preporod” i Multimedijalni Klub Pozitiv, kazala je Matijaš. Program je prihvaćen jednoglasno.

Vijećnica Kokot Bambić podržala je, što ranije nije bio slučaj, program Savjeta navevši kako se u njihovom radu konačno osjeća ozbiljnost dok su nezavisni Nenad Sedlar i Nenad Panian dali prijedlog za projekt pomoći starijim osobama. U skladu nove moguće suradnje, S.Novosel pozvao ih je da Valentinovo proslave zajedno na plesnjaku koji umirovljenici tradicionalno organiziraju na taj dan. Zvonko Kaleb (HDZ) je upozorio na njihovu savjetodavnu ulogu te na to kako u gradu ima dosta sportskog života i klubova. Matijaš je objasnila kako su takvi projekti namijenjeni mladima koji se sportom bave rekreativno.

Pod pitanjima i prijedlozima Sedlaru je odgovoreno potvrdno na pitanje da li je stigla lokacijska dozvola za poslovnu zgradu u centru, a na konstataciju da u upravi postoje kaste što se tiče zapošljavanja Velić mu je kazao kako je sve transparentno i lako provjerljivo. Panian se osvrnuo na izbjegličku krizu apeliravši da se svi smire i pomognu. Na kraju sjednice, predsjednik Vijeća  Ivaniček pozvao je kolege vijećnike na događanja u sklopu Dugoselskih jeseni ovog vikenda – berbu grožđa i 10. dugoselsku biciklijadu.Skip to content