Search
Close this search box.

Održana 24. sjednica dugoselskog Gradskog vijeća: Proračun za 2016. težak 69,6 milijuna kuna

Aktualni sat na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, zadnjoj u ovoj godini, nije dugo trajao. Sjednicom je predsjedavao potpredsjednik Vijeća Božidar Cik, a nazočili su joj gradonačelnik Stipo Velić sa zamjenicima Pavom Jakovljevićem i Vladom Kruhakom, predstavnici gradskih službi, direktori trgovačkih društava, ravnatelji ustanova, predstavnici građana.

Aktualac je pitanjima otvorila vijećnica Jasminka Kokot Bambić (SDP). U nedavno usvojenom županijskom proračunu predviđena je stavka vezana za gradnju treće osnovne škole u Dugom Selu odnosno za njeno projektiranje. Kako je potvrdio gradonačelnik Velić radi se o sredstvima za projektnu dokumentaciju što je grad uspio ubaciti. Lokacija škole je u Lukarišću, planirani kapacitet je oko 500 učenika, s obzirom na sadašnju brojku od oko 1700. Vjerojatno će se tražiti od Grada oslobođenje od komunalnih davanja, a o tome će zaključak donijeti Vijeće. U sklopu škole trebala bi u budućnosti biti i dvorana. Cifra od 50,000 kuna kontinuirano se ulaže svake godine u održavanje sajmišta, objasnio je pročelnik Odjela za stambeno gospodarstvo Marijo Vinko. Okolna sajmišta su jednako uređena, gužve ima, problematično je ako pada kiša, kazao je na opaske Kokot Bambić o žalbama građana na loše uvjete (blato, promet, protok ljudi). Izvedena je drenaža koje je dala dobre rezultate, voda više ne stoji, redovito se nasipava te kosi. Prilaz će se riješiti, a čeka se i nadvožnjak koji će promijeniti sliku tog prostora. Peticiju građana za uspornike u Sportskoj su dobili, sredstva su osigurana, a u tijeku su radnje za provedbu projekta koji bi se trebao realizirati početkom nove godine, odgovoreno je na njeno pitanje o prometnoj nesigurnosti na križanju Domjanićeve, Osječke i Sportske ulice. Vozači tamo uopće ne gledaju znakove, a dokaz je i jučerašnja nesreća na tom križanju, napomenula je vijećnica. Zimska služba je spremna, obavljen je pregled, količine sipine i soli bit će dovoljne za ovu sezonu, odgovorio je gradonačelnik Velić vijećniku Stjepanu Štefinovcu (SDP). Njega je zanimalo da li se grad javljao na natječaje Zagrebačke županije za uređenje poduzetničke zone odnosno da li je Grad povukao neka sredstva. Ove godine vjerojatno se neće povući sredstva, vjerojatnije je početkom sljedeće, rečeno je. Nezavisni Nenad Panian predložio je da se u sljedeći broj „Dugoselske kronike“ stavi plan nadvožnjaka, na što mu je pročelnik Odjela za poslove gradonačelnika i Vijeća Mladen Šestan kazao da je plan izgradnje nadvožnjaka s prometnicom koju grad planira već u pripremi te da će biti objavljen. Nezavisni vijećnik s liste HSU-a Stjepan Novosel tražio je pismeni odgovor o vlasničkoj strukturi Grada u više nekretnina – zgradi uprave, POU-a, Knjižnice, Športskoga, DUKOM-a d.o.o., Crvenog križa… Smatra kako susjedne općine svojataju te objekte, a održava ih grad. Što se tiče ranije spomenutih uspornika, smatra da ih je na gradskim prometnicama previše i kako bi se promet mogao i drugačije regulirati.

Uravnotežen proračun za 2015. godinu

Većinom glasova Vijeće je prihvatilo II. izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu. S planiranih 51.515.500 kuna proračun je smanjen za 3,79 posto odnosno 1.953.199 kuna. Smanjili su se rashodi poslovanja za 3,6 mil. kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4,4 mil.kuna. U prihodima poslovanja najvećim dijelom se smanjuju prihodi od poreza u iznosu 1,2 mil. kuna što je rezultat porezne reforme, smanjeni su prihodi od prodaje zemljišta, primici od zaduženja. Potpore i pomoći ostale su u istom planiranom iznosu, s obzirom da su u pripremi projekti temeljem kojih bi Grad tražio sredstva iz fondova. Nije bilo kreditnog zaduženja, planiranog ukoliko se ostvare veće potpore i pomoći, a namijenjenog za radove koji bi se dobili. Zbog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina, potrebno je bilo uzeti zaduženje po žiro računu kako bi se premostio taj jaz odnosno zbog likvidnosti kako bi se na vrijeme moglo platiti dobavljačima. Proračunskim korisnicima smanjeni su rashodi poslovanja. Najviše umanjenje je kod kulture, gdje su rashodi za POU smanjeni za 400.000 kuna dok su drugima smanjeni prenamjenom unutar samog plana proračuna kao i kod gradskih službi kako bi bila sukladno potrošnji koja je ove godine ugovorena, pojasnila je voditeljica Odsjeka za financije Marica Knezić. Shodno tome rebalansirani su po drugi puta i Programi gradnja te održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Kako je obrazložio pročelnik Vinko, program gradnje realiziran je u obimu 7.012.500 kuna, izvori financiranja su komunalni doprinos 3.768.500 kuna, naknada iz cijene javne usluge 742.000 te proračuna 2.502.000 kuna. Iznos za javne površine je 1,2 mil.kuna; nerazvrstane ceste 2,7 mil.kuna; groblje 30.000 kuna; javnu rasvjetu 46.000 kuna; gradnju građevina za gospodarenje otpadom 742.000 kuna; obveze iz prethodnih razdoblja su 2,1 milijun kuna. Na dječja igrališta uloženo je 65.000 kuna, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nogostupa u Bjelovarskoj ulici iznos je 20.000 kuna, realiziran je nogostup u Huzanićevoj ulici, za nogostupe je ukupno utrošeno oko milijun kuna, izdvojeno je iz programa. Program održavanja za 2015. godinu iznosi sveukupno 4.406.000 kuna, a stavke se odnose na odvodnja atmosferskih voda 290.000; održavanje čistoće 356.000; javnih površina 638.000; održavanje nerazvrstanih cesta 1.502.000 kuna; javna rasvjeta 1.565.000; održavanje groblja 55.000 kuna. Po drugi put je izmijenjen i dopunjen program javnih potreba u kulturi, ukupan iznos od 3,8 milijuna kuna umanjeno je za 13,26 posto. Redovna djelatnost POU-a smanjena je s 2,4 milijuna kuna na 2 milijuna ili 12,49 posto; Gradske knjižnice s 1.057.780 kuna na 962.780 kuna ili 8,98 posto dok je isti iznos od 345.000 kuna ostao projektima od značaja za lokalnu zajednicu. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu za 2015. iznosi 15,4 milijuna kuna i smanjen je za 1,17 posto. Ovogodišnji Program javnih potreba u sportu prihvaćenim II. Izmjenama i dopunama iznosi 2,9 milijuna, smanjen je za 12,66 posto. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu prošao je I. izmjene i dopune, a sredstva za tu namjenu iznose 1.539.400 kuna, izvijestio je pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Veljko Bertak. Svi programi javnih potreba prihvaćeni su većinom glasova.

Proračun težak 69,6 milijuna kuna

Proračunski okvir za 2016. godinu planira se u iznosu se u iznosu od 69.651.000 kuna, pri čemu su prihodi poslovanja u iznosu od 61.281.000 kuna, a u ovim prihodima planirani su porezni prihodi u iznosu od 28.151.000 kuna, a što je manje u odnosu na 2015. godinu zbog porezne reforme, prihodi od potpora i pomoći u iznosu od 14.657.000 kuna gdje se planira pomoć za pojedine tekuće i kapitalne projekte i programe od strane Ministarstava i Županije, pomoći po prijavljenim i prihvaćenim projektima EU. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.511.500 kuna. Najznačajniji su planirani prihodi od komunalne naknade u iznosu od 5.500.000 kuna, a što je više u odnosu na 2015. godinu za 37,5 posto, a zbog povećanja vrijednosti boda komunalne naknade, prihodi od komunalnog doprinosa od 4.500.000 kuna, naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu od 500.000 kuna, prihodi iz cijene odvoza otpada 700.000 kuna, na proračunske korisnike odnosi se 3.778.000 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 3.170.000 kuna, primici od financijske imovine i zaduživanja (povrati danih zajmova ) u iznosu od 200.000 kuna, te planirano zaduživanje za izgradnju od 5.000.000 kuna ukoliko se ostvare potpore i pomoći. Planirani su programi i projekti od kojih će se dio moći ostvariti, ako se ostvare potpore i pomoći od strane Ministarstava i Županije, pomoći po prijavljenim i prihvaćenim projektima EU Fondova, te drugih subjekata unutar opće države u iznosu od 12.650.000 kuna, planirana je i prodaja zemljišta u iznosu od 3.000.000 kuna. To sve zajedno iznosi 24.243.000 kuna, a ko se uzme u obzir ovo povećanje u odnosu na prije, realni okvir proračuna bio bi 45.408.000 kuna odnosno to je na nivou ostvarenja proračuna 2014. godine, pojasnila je Knezić. Planirana su sredstva pomoći za energetsku učinkovitost od 1,6 mil.kuna u što, među ostalim, ulazi obnova zgrade uprave, stare škole, radovi na obnovi bivšeg Doma HV-a, područnog odjela gradskog vrtića u Lukarišću. Zatim, planirana su sredstva pomoći za uređenje zgrade starog Doma zdravlja u iznosu 6,7 mil.kuna. Također, tu su i kapitalne pomoći za pokretanje projekata uređenja ruralnih područja grada, provodili bi se tijekom tri godine, iznos je 5 mil.kuna. Obuhvaća i uređenje dječjih igrališta u Kopčevcu, Kozinščaku, Leprovici, Maloj Ostrni, rekonstrukciju ili dogradnju vatrogasnih domova kao i dogradnju vrtića u Lukarišću. U 2016. godini potrebno je donijeti Program mjera ušteda opće potrošnje sukladno ostvarenju prihoda za sve korisnike proračuna.

Vijećnička rasprava uz donošenje gradskog proračuna za 2016. godinu

U raspravi koja je uslijedila uz donošenje gradskog proračuna za 2016. godinu vijećnica Jasminka Kokot Bambić komentirala je kako se predviđeni sastanak predstavnika mjesnih odbora s predstavnicima Grada prije donošenja gradskog proračuna za 2016. godinu, a koji je bio planiran, nije održao, stoga je uputila apel da se prilikom donošenja proračuna svakako uključe potrebe i prijedlozi mjesnih odbora. Također izrazila je bojazan uz realizaciju gradskog proračuna u sljedećoj godini s obzirom na činjenicu kako je ostvarenje ovogodišnjeg (tijekom 11 mjeseci) tek 74 posto od planiranog. Dodaje kako su potrebe u vrtiću u povećanju, no isto tako veće su potrebe i u sportu i u kulturi, te kako se potražnja za istim ne smije zanemariti. Vijećnika Stjepana Berteka zanimalo je na koji način će biti riješena sanacija Omladinske ulice nakon zaključenih radova na izgradnji kanalizacije. Gradonačelnik Velić naveo je kako je ista ulica dijelom pod ingerencijom ŽUC-a, a drugim dijelom je gradska prometnica. Grad će nastojati sredstava iznaći putem mjera ruralnog razvoja, rekao je gradonačelnik. Vijećnika Stjepana Valjka zanima kada će biti izgrađen nogostup u Šaškovečkoj ulici, s obzirom na dobivenu lokacijsku dozvolu, na što je pročelnik Marijo Vinko odgovorio je kako se radi o dosta skupom projektu koji zahtjeva rješavanje više vlasničkih odnosa te  rješavanje problematike izgradnje potpornih zidova s obzirom da se radi o brdovitom terenu. Amandman vijećnika Stjepana Novosela kojim predlaže uređenje Vatrogasne ulice, uvođenja jednosmjernog pravca kretanja te parkirališta (skidanjem 100.000 kuna sa stavke izgradnje zaobilaznice u Poduzetničkoj zoni za koju je planirano milijun i pol kuna), gradonačelnik Velić je prihvatio. Također Novosel je predložio da Grad pronađe nove izvore prihoda, i to revizijom prihoda od sajmišta, tržnice, te naplatom reklama na gradskim zelenim površinama, stupovima javne rasvjete, itd.

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu raspolaže s 13,2 milijuna kuna

Prema programu gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu planira se ukupno 13.186.000 kuna prihoda, od toga – komunalnog doprinosa je 4,5 milijuna kuna, iz gradskog proračuna 7.986.000 kuna te 700.000 kuna naknade iz cijene javne usluge. Od većih i zahtjevnih projekata izdvaja se izgradnja nogostupa u Kopčevečkoj ulici I., II. i III. etapa, u ukupnom iznosu od 2 milijuna 750.000 kuna; zatim za izgradnju rotora na raskrižju Osječke ulice i Ulice I.G. Kovačića planirano je milijun i pol kuna; te za zaobilaznicu kroz poduzetničku zonu Puhovec – I. faza u makadamu planirano je također milijun i pol kuna, pojasnio je na sjednici pročelnik Marijo Vinko. Sljedeće godine planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta s planiranim iznosom od 400.000 kuna, uz očekivano sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vijećnik Zdenko Sokač zatražio je da se zahtjevi za investicijama na području naselja Lukarišće uključe u planove za sljedeću godinu, s obzirom da su isti upućeni Gradu prije sedam mjeseci. Iste prijedloge, kao i prijedlog vijećnika Stjepana Berteka za saniranjem Omladinske ulice u Ostrni, bit će uključeni prilikom rebalansa programa, odgovoreno je.

Vijećnici su većinom glasova usvojili Program gradnje kao i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu kojim su planirani prihodi od 5 milijuna i 90.000 kuna i koji će se u cijelosti osigurati uplatama komunalne naknade.

Program javnih potreba u u kulturi u sljedećoj godini raspolagat će s ukupno 3.832.080 kuna sredstava, a programom su obuhvaćene ustanove u kulturi Pučko otvoreno učilište Dugo Selo (za redovnu djelatnost i programe 2.384.800 kuna), Gradska knjižnica Dugo Selo (sveukupno 1.057.780 kuna) te projekti udruga od značaja za lokalnu zajednicu s predviđenim iznosom od 345.000 kuna. Programom javnih potreba u sportu za sljedeću godinu osigurano je 3.162.000 kuna od čega će se za financiranje sportskih udruga Zajednice sportskih udruga, održavanje sportskih objekata, itd. izdvojiti 2.170.000 kuna dok za redovnu djelatnost Sportskog centra 500.000 kuna. Sljedeće godine planirana obnova stolarije i unutarnjeg dijela „Stare škole“ s 280.000 kuna te će se izdvojiti 212.000 kuna za sanaciju krovišta Gradske sportske dvorane. Prema pojašnjenju pročelnika Veljka Bertaka, iako je Grad u sudskom sporu s izvođačem radova Sportske dvorane tvrtkom Tehnobeton koja je u stečaju te je očigledno kako će teško doći do nagodbe – Grad je krenuo u rješavanje problema prokišnjavanja krovišta i sanaciju. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2016. godinu predviđa 17.676.900 kuna, što je gotovo 2 milijuna kuna više nego tijekom 2015. godine. Od toga 14.475.900 kuna predviđa se za predškolski odgoj te za školstvo 3.201.000 kuna. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za sljedeću godinu planira 1.409.000 kuna kojim se pokrivaju oblici sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, jednokratne pomoći, pomoć za opremu novorođenog djeteta, prehrana djece u Centru za autizam, dječja hrana za dojenčad, troškovi stanovanja, Program za inovacije i učenje, sufinanciranje cijene prijevoza za invalidne osobe, sufinanciranje hitne medicine te ostale tekuće potpore i pomoći i donacije.

Pokrenuta izrada UPU-a Zona gospodarskih djelatnosti Puhovec sjever I.

Na sjednici je donijeta odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Zona gospodarskih djelatnosti Puhovec sjever I. Plan se donosi za dio građevinskog područja prema Prostornom planu uređenja Grada Dugog Sela namijenjenog za gospodarsku namjenu – pretežno industrijsku. Razlog za donošenje Plana je projekt Unapređenja, obnove, izgradnje drugog kolosijeka te izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dionicama željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska, faza 2 i 3 kojim se mijenja prometni sustav južno od kolodvora Dugo Selo. Planiranim zahvatom na dijelu kolodvora Dugo Selo dograđuju se tri kolosijeka južno od postojeće trase željezničke pruge, te se predviđa ukidanje dijela Ulice Trnoščica u duljini približno 500 m. Za potrebe postojećih zgrada gospodarske namjene smještenih uz predmetnu ulicu potrebno je izgraditi nove pristupne ceste u duljini približno 1000 m.

Također vijećnici su suglasni da trgovačko društvo FREELAND ULAGANJA DVA d.o.o. iz Čakovca, za potrebe pristupa do građevinske čestice na kojoj se gradi stambeno-poslovna građevina s podzemnom garažom, bespovratno financira svu tehničku dokumentaciju potrebnu za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju parkirališta i nogostupa u Dugom Selu u Ulici II gardijske brigade Gromovi, kao i sve troškove ishođenja građevinske dozvole, izgradnje i stručnog nadzora nad izgradnjom, s obzirom da njihova izgradnja nije predviđena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela za 2015. godinu. Kako je napomenuto na sjednici nogostup će biti izgrađen u duljini zgrade, ne i cijelom dužinom spomenute ulice.

Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Dugog Sela za 2015. godinu pokazala je kako sustav omogućava optimalni minimum izvršavanja zadaća u zaštiti i spašavanju ugroženog stanovništva i njihove imovine. Od snaga zaštite i spašavanja na području grada djeluju Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo i snage civilne zaštite, Vatrogasna zajednica te ostali gospodarski subjekti, službe i udruge koje se u svom djelokrugu rada bave zaštitom i spašavanjem, a gradski proračun je u 2015. godini za potrebe sustava zaštite i spašavanja osigurao 945.000 kuna. Za sljedeću godinu planirano je 830.000 kuna, odlučeno je na sjednici.

U sklopu točke donošenja Programa rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2016. godinu koju je prezentirao pročelnik Odjela za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Mladen Šestan, vijećnik Stjepan Novosel predložio je za sljedeće godinu održavanje tematska sjednica o financiranju proračunskih korisnika, njihovoj imovini, suvlasničkim odnosima, dok vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak smatra kako je nužno održati sjednicu na temu analize stanja i moguće projekcije razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada.

Vijećnik Zvonko Kaleb ponovio je svoj prijedlog da se naknade gradskim vijećnicima od sljedeće godine s 500 kuna smanje na 170 kuna, a naknade članovima Odbora s 300 na 100 kuna, uz obrazloženje kako prijedlog prati odluku o smanjenju plaća proračunskih korisnika u sljedećoj godini, na što je pročelnik Šestan odgovorio kako će se  prijedlog pripremiti za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. Vijećnik Nenad Panian iznio je nekoliko prijedloga građana, za postavljanjem bista ključnih povijesnih ličnosti za dugoselski kraj, ukupno osam njih, a prva bista bila Josipa Zorića. Drugi prijedlog vezan je uz postavljanje „ljetne pozornice“ u Perivoju I. B. Mažuranić, na kojoj bi se tijekom ljetnih mjeseci organizirao raznovrstan kulturni program. Vijećnik Stjepan Bertek zatražio je da se HEP-u uputi upit o tijeku i roku završetka zamjene stupova javne rasvjete u Omladinskoj ulici.

Ostale odluke Gradskog vijeća

Vijećnici su donijeli odluku o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada utemeljenu u Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a iznos naknade utvrđen u 2015. godini od 10 kuna ostaje i u sljedećoj godini. Ista sredstva namjenski će se trošiti na gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i sanaciju neusklađenih odlagališta.

Na sjednici je također donijeta odluka o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području grada za sljedeće dvije godine obrtu „V.M.I.“ iz Dugog Sela čija je ponuda bila najprihvatljivija. Osigurana proračunska sredstva za sljedeću godinu za iste poslove iznose 265.000 kuna.

Odlukom o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika s liste grupe birača u 2016. godini utvrđeno je kako stranke po vijećniku dobivaju 2.880 kuna, a za svakog člana GV podzastupljenog spola dodatnih 288 kuna. U proračunu za ovu namjenu osigurano je ukupno 49.300 kuna.

Grad Dugo Selo će u 2016. godini nastaviti sufinanciranje umjetnog osjemenjivanje krava plotkinja i rasplodnih krmača, i to 450 kuna po jednoj kravi plotkinji i 300 kuna po jednoj rasplodnoj krmači.

Podjeli vijest

Nedavno objavljeno

Skip to content