Održana sjednica Odbora za financije i proračun

Na jutrošnjoj sjednici Odbor za financije i proračun Grada Dugog Sela razmotrio je prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za prvo ovogodišnje šestomjesečno razdoblje. Sjednicu, 11. po redu, vodio je predsjednik odbora Ivica Bošnjak. O strukturi proračuna govorila je Marica Knezić, voditeljica Odsjeka za financije. Ukupni prihodi i primci iznose 21.044.688 kuna, rashodi su 20.390.241 kuna ili 2,8 posto manje u donosu na lanjsko razdoblje. Prihodi su za 2,2 posto veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine što je rezultat što su ove godine kasnije išli povrati poreza. Na prihode poslovanja odnosi se 20.905.444 kune, od nefinancijske imovine 98.210 odnose se na prodaju stanova i dio prihoda od poljoprivrednog zemljišta što su na 30 godina otkupili branitelji te to otplaćuju na rate; 41.014 kuna odnosi se na primitke od financijske imovine i zaduživanja odnosno od povrata zajmova i kredita Žene i mladi, kazala je Knezić. Na povećane prihode utjecala je legalizacija bespravno sagrađenih objekata odnosno uplata komunalnih doprinosa. Rashodovna strana od 20,3 milijuna obuhvaća rashode poslovanja od 18. 483.944 kuna, za nabavu nefinancijske imovine 1.386.984 kuna te na povrat zajmova 519.313 kuna. Smanjen je manjak prihoda prenesenih iz prethodnih godina – u prvom polugodištu 2015. godine prihodi i primici veći od rashoda i izdataka u gradskom proračunu za 654.427 kuna te je smanjenje manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina koji se prenosi u slijedeće razdoblje smanjeno na iznos od 2.825.773 kune. U 2015. godini prihodi i primici proračunskih korisnika iz drugih izvora iznose za Dječji vrtić Dugo Selo 1.461.267 kuna, za Gradsku knjižnicu 74.892 kune i za Pučko otvoreno učilište 425.163 kune, a u financiranju ukupnih planiranih rashoda i izdataka Grad je iz vlastitih izvora tijekom 2015. godine za Dječji vrtić Dugo Selo izdvojio 3.451.503 kune, za Gradsku knjižnicu 415.908, za Pučko otvoreno učilište 597.323 kuna i za Glazbenu školu 267.387 kuna. Glazbena škola ostvaruje prihode i iz drugih izvora i to u iznosu od 375.816 kuna. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava predviđa se kratkoročno kreditno zaduženje zbog plaćanja situacija dobavljačima odnosno zbog premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Proračun je stabilan i pod kontrolom, a ovo kreditno zaduženje neće naštetiti ni poremetiti situaciju, kazao je gradonačelnik Stipo Velić. Što se tiče zemljišta, grad će uskoro raspisati natječaj za prodaju. Nakon što Gradsko vijeće odluči o zaduživanju, uputit će se ponude prema bankama, odgovorila je Knezić članici odbora Slavici Arko. Ivica Bošnjak kazao je kako sve kategorije prihoda pokazuju pozitivni predznak, što je rijetko. Što se tiče neostvarenih planiranih prihoda iz kategorije pomoći, ta sredstva od Županije, Ministarstava i Fondova, obično sjedaju u drugom polugodištu, rečeno je po tom pitanju. Kratkoročno zaduživanje ne služi za financiranje investicija nego isključivo za pokriće tekuće likvidnosti, rečeno je Iliji Papku koji je kazao kako se kredit diže za plaćanje dobavljačima, a s druge strane proračun se puni iznad očekivanja. Kako je to kontradiktorno složio se i Stjepan Štefinovec. Drugi dio godine bio je karakterističan po boljem priljevu poreza dugi niz godina, ali ove godine neće biti tako. Posljedice su već vidljive po 7. i 8. mjesecu, puni efekti tek će se vidjeti, a to upućuje na vjerojatne potrebe rebalansa, pojasnio je Bošnjak. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. Većinom glasova prihvaćen je prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna za 2015. godinu, a vezano uz spomenuto zaduženje. Više o polugodišnjem izvještaju izvršenja proračuna za šest mjeseci nakon današnje sjednice Gradskog vijeća.Skip to content