Održana zadnja radionica LAG-a Prigorje za sve sektore s područja Grada Dugog Sela te Općina Brckovljani i Rugvica

Zadnja radionica LAG-a Prigorje za izradu Lokalne strategije razvoja LAG-a Prigorje održana je 17. veljače, objedinjena za sve sektore (civilni, privatni i javni) Grada Dugog Sela te Općina Rugvica i Brckovljani. LSR se provodi prema LEADER načelima u sklopu Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., Mjere 19. LEADER-CLLD, Podmjere 19.1 Pripremna pomoć. Tema radionice bila je Analiza i rasprava o prijedlogu ciljeva, prioriteta i mjera; usuglašavanje stavova; stvaranje baze projektnih prijedloga. Kako je podsjetila voditeljica radionice predstavnica konzultantske tvrtke Logička matrica d.o.o. Ivana Piščević Jurković, prilikom oblikovanja ciljeva, prioriteta i mjera LRS izuzetno bitno usklađivanje istih s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske (PRR). Naglasak je stavljen na činjenicu kako temeljem PRR-a neće postojati mogućnost (su)financiranja usluga, te kako poduzetnici i obrtnici neće biti prihvatljivi prijavitelji na natječaje ukoliko nisu registrirani kao poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva. Ponovljeno je kako se trenutni uvjeti i kriteriji odnose na trenutno usvojene i od strane Europske komisije prihvaćeni Program ruralnog razvoja i prateće pravilnike (važeće i u nacrtu), te kako je moguće da u narednom periodu dođe do izmjena PRR-a i shodno tomu, promjene uvjeta i kriterija natječaja. Piščević Jurković kazala je neće biti dvostrukog financiranja, ako netko primjerice kao pravna osoba aplicira na mjeru 4.2., ide samostalno i ne može isto tražiti od LAG-a. No, napomenuto je i kako natječaji LAG-a ne isključuju i natječaje na nacionalnoj razini. Voditeljica radionice obavijestila je o promjene terminologije – LAG prema naputku Ministarstva poljoprivrede mora imati strukturu. Prva je vizija, slijede tri strateška cilja za ovo područje, prioriteti postaju mjere iza kojih slijede tipovi operacija (TO). To su zapravo svi tipovi operacija iz PRR za svaku prateću mjeru koju su oni definirali, a ovdje je objedinjeno nekoliko mjera tog programa kako bi se osiguralo više mogućnosti. Zahvaljeno je i za sve poslane projektne ideje koje će se objediniti u registar, što se tiče rokova napomenuto je kako će se svake godine nekoliko puta otvarati pozivi za dostavu projektnih ideja koje će pak ovisiti o trenutnim potrebama. Naglašeno je i kako su sudionici radionice s ovog područja bili najkonstruktivniji kod predlaganja riječi za definiranje vizije te kako je zamijećeno da se više stremi ka društveno-socijalnoj strukturi. Od tri ponuđene verzije, izabrana je definicija po kojoj je „LAG Prigorje područje kvalitetnog, sigurnog i ugodnog življenja i rada u kojem svaka dobna skupina stanovništva ima na raspolaganju sadržaje za zadovoljenje vlastitih potreba pri tom vodeći računa o zaštiti okoliša i očuvanju (prirodne i kulturne) baštine“. U nastavku radionice predstavnici svih sektora dali su u raspravi svoje sugestije i komentare vezane za razvojne potrebe LAG-a. Pozvani su da i dalje šalju svoje projektne ideje i njima pune bazu jer se ništa ne podrazumijeva odnosno moraju se jasno izreći potrebe. Na kraju radionice tajnica LAG-a Željka Mušak zahvalila je svima na dolasku naglasivši kako su uvjeti rada u tajništvu isključivo dobrovoljni i volonterski, a kako bi se stvari pokrenule, sagradile strukture i stvorili kapaciteti te ostvarile mogućnosti koje su već imaju drugi LAG-ovi. Za više informacija i pitanja zainteresirani se mogu obratiti na e-mail info@lag-prigorje.hrSkip to content