Otvoren županijski natječaj za sufinanciranje izrade Strategije ukupnog razvoja JLS

Zagrebačka županija osigurala je 500.000 kuna bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama sa svog područja) za pokriće dijela troškova izrade Strategije ukupnog razvoja JLS na području Zagrebačke županije za programsko razdoblje 2014-2020. Natječaj za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do 31. listopada 2014. Godine, navodi se u priopćenju Zagrebačke županije.

Navedena Strategija temeljni je strateško-planski dokument politike ukupnog razvoja koja treba sadržavati i plan provedbe programa ili projekata. Opći cilj financiranja izrade Strategije je stvaranje boljih preduvjeta za razvoj i ulaganje u jedinicama lokalne samouprave u navedenom programskom periodu. Korisnik bespovratne potpore može biti jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine) na području Zagrebačke županije koja ima izrađenu Strategiju. Izrađena Strategija sufinancirat će se u iznosu od 60 do 90 posto, odnosno maksimalno 40.000 kuna (ovisno o indeksu razvijenosti JLS). Prihvatljivim troškovima smatraju se svi izdaci koji se odnose na izradu Strategije i plaćeni su u 2014. godini, a dokazuju se kao original ili ovjerene kopije računa. Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane gradove i općine da se jave na natječaj, a informacije, tekst natječaja, upute za prijavitelje, pravilnik i prijavni obrazac nalaze se na službenoj stranici Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr) pod rubrikom Natječaji i javni pozivi. Isti se mogu dobiti i u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 72/VI, te na brojevima telefona 01/6009-475, 01/6009-413 i 01/6009-448. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo na popunjenom obrascu, s traženom dokumentacijom, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb, uz naznaku „Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore za pokriće dijela troškova izrade Strategije ukupnog razvoja jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije“.Skip to content