Search
Close this search box.

Otvoren županijski natječaj za sufinanciranje izrade Strategije ukupnog razvoja JLS

Zagrebačka županija osigurala je 500.000 kuna bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama sa svog područja) za pokriće dijela troškova izrade Strategije ukupnog razvoja JLS na području Zagrebačke županije za programsko razdoblje 2014-2020. Natječaj za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do 31. listopada 2014. Godine, navodi se u priopćenju Zagrebačke županije.

Navedena Strategija temeljni je strateško-planski dokument politike ukupnog razvoja koja treba sadržavati i plan provedbe programa ili projekata. Opći cilj financiranja izrade Strategije je stvaranje boljih preduvjeta za razvoj i ulaganje u jedinicama lokalne samouprave u navedenom programskom periodu. Korisnik bespovratne potpore može biti jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine) na području Zagrebačke županije koja ima izrađenu Strategiju. Izrađena Strategija sufinancirat će se u iznosu od 60 do 90 posto, odnosno maksimalno 40.000 kuna (ovisno o indeksu razvijenosti JLS). Prihvatljivim troškovima smatraju se svi izdaci koji se odnose na izradu Strategije i plaćeni su u 2014. godini, a dokazuju se kao original ili ovjerene kopije računa. Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane gradove i općine da se jave na natječaj, a informacije, tekst natječaja, upute za prijavitelje, pravilnik i prijavni obrazac nalaze se na službenoj stranici Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr) pod rubrikom Natječaji i javni pozivi. Isti se mogu dobiti i u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 72/VI, te na brojevima telefona 01/6009-475, 01/6009-413 i 01/6009-448. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo na popunjenom obrascu, s traženom dokumentacijom, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb, uz naznaku „Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore za pokriće dijela troškova izrade Strategije ukupnog razvoja jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije“.

Podjeli vijest

Nedavno objavljeno

Skip to content