PERVAN KROZ BRITKI HUMOR PREZENTIRAO SVOJU ŽIVOTNU FILOZOFIJU

Željko Pervan prvi je puta, sa svojom stand up predstavom „Na komadiću Europe“ gostovao u Dugom Selu 25. ožujka i pokazao da je bila greška što ga nismo zvali i ranije. Naime, iako smo gotovo susjedi, s obzirom da živi u Dubravi, i s obzirom da mu je tema Grada Dugog Sela omiljena u njegovim nastupima, začudio se što ga nikada nitko u Dugom Selu nije tražio za nastup. Međutim, Pučko otvoreno učilište ispravilo je tu grešku, publika je pokazala ogroman interes pa su održane čak dvije predstave u Dvorani Preporod, a sam Pervan je pokazao visoku profesionalnost i u nastupima koji su, svaki pojedinačno, trajali više od sat i pol, pokazao svoj britki humor, ali kroz njega i životnu filozofiju koja određuje njegove političke, moralne i druge životne stavove. Stari Latini bi rekli „Rirendo dicere verum!“.Skip to content