Poziv za predlaganje kandidata za novi saziv Kulturnog vijeća za kulturno i umjetničko stvaralaštvo te Kulturnog vijeća za folklor i tradicijsku kulturu Zagrebačke županije

Zagrebačka županija uputila je institucijama, ustanovama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture te samostalnim umjetnicima, Javni poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća Zagrebačke županije, a rok za podnošenje prijedloga je 30. rujna ove godine.Po zaključenju Poziva odlučit će se o novom sazivu Kulturnog vijeća za kulturno i umjetničko stvaralaštvo i Kulturnog vijeća za folklor i tradicijsku kulturu, s obzirom da dosadašnjim članovima vijeća četverogodišnji mandat ističe krajem ove godine.

Za članove kulturnih vijeća mogu se predlagati kulturni djelatnici, umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih su vijeća osnovana. Iz Zagrebačke županije mole sve zainteresirane da podnesu pisane i obrazložene prijedloge članova, sa životopisom kandidata, dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva te podacima o prebivalištu, telefonskom broju i e-mail adresi kandidata, na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, 10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijedlozi kandidata za imenovanje članova kulturnih vijeća Zagrebačke županije“. Tekst Javnog poziva nalazi se na službenoj web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr, pod Natječaji i javni pozivi. Odgovori na dodatna pitanja mogu se dobiti na broj telefona 01/6009-417.Skip to content