PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE za školsku godinu 2018./2019.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije, na sjednici održanoj 29. studenoga 2018. godine, utvrdilo je PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE za školsku godinu 2018./2019.

U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno sa subotom, 8. prosinca 2018. godine. Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za stipendije – PRIGOVOR“.

Nakon isteka roka od 8 dana, Župan će donijeti odluku o prigovorima, a Povjerenstvo utvrditi Konačnu listu za dodjelu stipendija.

Prema Odluci Župana o raspisivanju natječaja dodijelit će se 30 stipendija za učenike i 20 stipendija za studente.

Od ukupno 30 stipendija za učenike dodijelit će se:

A) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 10 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
B) učenicima prema socijalnom kriteriju 20 stipendija, od čega 10 stipendija za deficitarna zanimanja.

Od ukupno 20 studentskih stipendija dodijelit će se:

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti 10 stipendija, od toga 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
B) studentima prema socijalnom kriteriju 10 stipendija.

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije možete vidjeti ovdje.Skip to content