Program usavršavanja za obavljanje poslova Stručnjaka/inja za zaštitu na radu u POU Dugo Selo

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo u suradnji s Ustanovom za obrazovanje odraslih – Instruktažni centar Križevci organizira program usavršavanja za obavljanje poslova Stručnjaka/inja za zaštitu na radu.   Poslodavac koji zapošljava više od 50 radnika dužan je zaposliti jednog ili više stručnjaka/inja za zaštitu na radu. Poslodavac koji zapošljava do 50 radnika može sam obavljati poslove zaštite na radu ili to može povjeriti svom ovlašteniku (Zakon o zaštiti na radu, N.N., br. 71/14). Poslodavac koji će sam obavljati poslove zaštite na radu ili njegov ovlaštenik moraju se osposobiti za obavljanje poslova zaštite na radu polaganjem općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu prema programu i na način utvrđen posebnim propisima. Obvezu osposobljavanja nemaju oni poslodavci, odnosno ovlaštenici koji su završili najmanje odgovarajuće specijalističko usavršavanje iz područja zaštite na radu kod ustanove registrirane za poslove obrazovanja odraslih temeljem odobrenja ministarstva nadležnog za prosvjetu.

Usavršavanje je namijenjeno osobama koje već rade ili će raditi na poslovima zaštite na radu. Polaznici usavršavanja mogu biti osobe s minimalno završenom srednjom školskom i srednjom stručnom spremom koje će raditi kao stručnjak I. stupnja zaštite na radu sukladno odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. 112/14. i 43/15.). Po završetku usavršavanja, ove osobe ne moraju polagati stručni ispit.

Nakon završetka programa usavršavanja polaznici  mogu raditi kao stručnjaci zaštite na radu I. stupnja u tvrtkama do 49 zaposlenika, a u tvrtkama do 249 zaposlenika ako najmanje 80 % zaposlenika obavlja poslove s malim rizicima, odnosno  u svim tvrtkama iznad 49 zaposlenika kao drugi stručnjak, član tima (uz stručnjaka II. stupnja). Usavršavanje je namijenjeno i osobama koje će raditi kao stručnjaci zaštite na radu II. stupnja. Pohađanjem ovog usavršavanja steći će znanja o radu stručnjaka koja će  olakšati polaganje stručnog ispita.

Nastava je organizirana kao konzultativno instruktivna. Usavršavanje završava polaganjem završnog ispita.

Instruktažni centar ustanova za obrazovanje odraslih izvodi program usavršavanja temeljem ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Cijenausavršavanja je 3.000 kuna, u što je uračunata i sva potrebna literatura

Predbilježbe za program usavršavanja su u tijeku, u Pučkom otvorenom učilištu Dugo Selo. Sve dodatne informacije također možete dobiti u POU Dugo Selo, J. Zorića 21a, te na broj telefona 2753-419 ili 2753-012.Skip to content