Proljetno uređenje grada radovima za opće dobro

U sklopu komunalnih aktivnosti na području grada Dugog Sela u tijeku su akcije radnih timova za opće dobro – uređuju se i čiste rubnjaci i kolnici uz nogostupe na području cijelog grada, doznajemo iz Ureda odjela za prostorno uređenje Grada Dugog Sela. Trenutno se uređuje Ferenčakova, Osječka, Sportska ulica, a sljedećih dana, ukoliko vremenski uvjeti dopuste i ostale.

Grad Dugo Selo od protekle godine na komunalnim poslovima (najviše uređenja javnih površina) organizira rad za opće dobro u koji su uključene socijalne kategorije stanovništva. Korisnici zajamčene minimalne naknade, prema Zakonu o socijalnoj skrbi, na ovaj način “vraćaju” državi socijalnu pomoć koja im se isplaćuje, i to na način besplatnog participiranja u radovima za opće dobro. Poslovi na kojima su angažirani korisnici ZMN obuhvaćaju jednostavne komunalne radove, kao što je čišćenje rubnjaka, nogostupa, gradskih oglasnih stupova i panoa, okopavanje grmova i parkovnih gredica, uređenje i uklanjanje niskog raslinja u parkovima, čišćenje lišća na javnih površinama te uređenje cvjetnih rubnjaka.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, članak 39. (NN 157/13 i NN 152/14) u navedenim radovima korisnici zajamčene minimalne socijalne naknade mogu sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno, pojašnjava stručna suradnica gradskog Upravnog odjela Jadranka Robić. Grupe su stoga koncipirane, da odrađuju 6 radnih dana u vremenu od 9 do 14 sati, pri čemu je svaka osoba osigurana od eventualnih ozljeda, te joj je svakodnevno omogućen besplatni topli obrok. Ovisno o potrebama Grad Dugo Selo će i dalje pozivati potencijalne kandidate, a sve na temelju podataka Centra za socijalnu skrb Dugo Selo.Skip to content