Rotary club Dugo Selo na općoj audijenciji kod pape

Dugoselski Rotarijanci, zajedno sa tristotinjak hrvatskih Rotarijanaca, proteklog vikenda hodočastili su Vatikan gdje su prisustvovali općoj audijenciji kod pape Franje povodom 111. godine rotarijanstva. Rotary Klub Dugo Selo predstavljali su predsjednik Nenad Panian, te članice Sunčana Žuteković, Ružica Lasan Trčić i Višnja Makovica.
Audijencija kod pape Franje, koji je također član (počasni) Rotary kluba Buenos Aires, organizirana je na Trgu sv. Petra, na kojem se okupilo više tisuća članova Rotary klubova iz svih strana svijeta. Tom prilikom
papa je govorio o važnosti oprosta koji vodi prema miru i koji je iznimno bitan za napredak društva.
Rotary je međunarodno udruženje osoba iz stručnog i poslovnog života koje se posvećuju humanim ciljevima, cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, te šire dobru volju i razumijevanju u svijetu.
Prije 70 godina sudjelovali su u osnivanju UN-a, zatim u osnivanju UNESCO-a, kreiranju Deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o pravima djeteta, itd. Najpoznatija svjetska akcija rotarijanaca jest borba za iskorjenjivanje dječje paralize, koja traje već 30 godina, a koja se financira isključivo dobrovoljnim prilozima rotarijanaca, a danas ova bolest je gotovo iskorijenjena.Skip to content