Sjednica Županijske skupštine: Potencijalne promjene oko realizacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom

Vijećnici Županijske skupštine Zagrebačke županije informirani su o potencijalnim promjenama koje bi mogle utjecati na realizaciju projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije.

 

Naime, Zagrebačka županija opredijelila se za gospodarenje otpadom isključivo unutar prostora Zagrebačke županije putem Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) koji je sukladno prostorno planskoj dokumentaciji Zagrebačke županije i Grada Ivanić-Grada smješten na lokaciji Tarno u Ivanić-Gradu.

 

Trgovačko društvo Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije (GOZŽ) 16. prosinca 2014. godine pokrenulo je postupak Javne nabave za izradu Studije izvodljivosti za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Zagrebačke županije koja je nužna za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU Kohezijskog Fonda. GOZŽ dobilo je suglasnost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provođenje postupka javne nabave. Međutim, 5. prosinca 2014. godine Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je informaciju o izradi Nacrta izmjena i dopuna Plana gospodarenje otpadom (PGO) u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine i otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s rokom za očitovanje do 5. siječnja 2015. godine. Tim izmjenama suštinski se mijenja koncept gospodarenja otpadom na način da ŽCGO Tarno umjesto županijskog, bi postao regionalni centar za gospodarenje otpadom kojem se pridružuje dio Sisačko-moslavačke županije te se utvrđuje potreba izrade Studije izvedivosti za CGO Tarno kojom će se opravdati izgradnja tog centra, u odnosu na mogućnost povezivanja u zbrinjavanju komunalnog otpada s Gradom Zagrebom. Nakon toga, 21. siječnja Fond za zaštitu okoliša šalje GOZŽ prijedlog izmjena i dopuna projektnog zadatka za izradu Studije u kojem se pozivaju na gore spomenuti Nacrt izmjena i dopuna PGO u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine.

 

Trgovačko društvo GOZŽ dostavilo je očitovanje u kojem navodi kako nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog izmjena i dopuna projektnog zadatka iz sljedećih razloga:

  1. Sve odluke Županijske skupštine bazirane su na Županijskom konceptu gospodarenja otpadom (unutar prostora Zagrebačke županije)
  2. Odluka Grada Ivanić-Grada o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije odnosi se isključivo na Županijski koncept (ne regionalni)
  3. IV. izmjene i dopune prostornog plana Zagrebačke županije određuju Županijski koncept gospodarenja otpadom (u slučaju regionalnog koncepta nužne izmjene)
  4. Plan gospodarenja otpadom Zagrebačke županije (u slučaju regionalnog koncepta nužne izmjene – potrebno definirati status županijskih PGO u odnosu na Zakon o održivom gospodarenju otpadom)
  5. Sporazum o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije (potpisale sve JLS-e sa Zagrebačkom županijom i prihvatile Županijski koncept gospodarenja otpadom)
  6. Trgovačko društvo Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o. osnovano i zaduženo za realizaciju projekta ŽCGO Zagrebačke županije (ne za regionalni koncept – upitan način financiranja istog)
  7. Nedefinirano područje obuhvata potencijalnog regionalnog centra (koji dio Sisačko-moslavačke županije je obuhvaćen istim)
  8. Upitno ispunjavanje rokova određenih hodogramom aktivnosti, koji su izradili Ministarstvo ZOP i Fond ZOEU (ne možemo preuzeti odgovornost za poštivanje rokova svjesni suštinske promjene koncepta i nužnih aktivnosti za provedbu istog).

 

Na sjednici je donesena odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području grada Velike Gorice. Temeljem javne nabave koncesija na 20 godina daje se Gradskoj plinari Zagreb. Također, prihvaćeno je Izvješće o radu Župana za drugi kvartal 2014. godine kao i izvješća o radu za 2014. godinu Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata te Savjeta za zdravlje.

 

Na Aktualnom satu vijećnici su postavljali pitanja vezana uz tijek izgradnje kapitalnih projekata u školstvu, te koji će se programi u kulturi financirati sredstvima Zagrebačke županije u ovoj godini. Vijećnike je zanimalo  kako teče priprema izgradnje projekta Hrvatskih voda koja se tiče zaštite od poplava na rijeci Savi; hoće li Županija biti spremna za povlačenje novca iz fondova EU u periodu do 2020. godine kojima bi se financirali županijski strateški projekti, te koje će se daljnje aktivnosti provoditi na projektu Integrirani promet putnika.  Također, riječi je bilo i o mjerama kojima se nastoji poboljšati socijalna slika u županiji, tijeku izgradnje Doma za stare i nemoćne u Ivanić-Gradu, financiranju rada Autonomne ženske kuće itd.

 Skip to content