Turističko vijeće TZ Dugo Selo donijelo programske i financijske dokumente – sljedeće godine planirano 883.000 kuna prihoda

Pod predsjedavanjem Nenada Paniana danas je u Maloj vijećnici održana sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Dugog Sela na kojoj su razmatrana programska i financijska izvješća Turističke zajednice Grada Dugog Sela za proteklo razdoblje, kao i za sljedeće, odnosno za 2020. godinu. Prema podacima programa rada i financijskog plana TZ Dugo Sela za devet mjeseci ove godine realizirano je 264.328 kuna, od čega je od članarina ostvareno 204.526 kuna, boravišne pristojbe 8.940 kuna te donacija Erste banke 50.000 kuna. Rashodi iznose 163.465 kuna te je ostvarena razlika od 100.863 kuna. Kako je pojasnila voditeljica Odsjeka za gospodarstvo Zvjezdana Budor Klarić, u ovom razdoblju ušteđeno je 50.000 kuna na manifestacijama, što je omogućilo prema 2. rebalansu financijskog plana TZ za 2019. godinu povećanje proračunskog okvira za 70.000 kuna, pa tako sada iznosi 543.000 kuna. Ovim izmjenama utvrđeno je povećanje, odnosno vraćanje planirane svote od 150.000 kuna, koja je prvim izmjenama bila smanjena na 50.000 kuna, za Martinske dane u Dugom Selu. Od manifestacija dosada su održane – Vincekovo na Martin Bregu, Fašnik, Uskrsno bojanje jaja u Parku, Sajam cvijeća, Izložba vina te Dugoselske jeseni. Do kraja godine očekuje nas nastavak Dugoselskih jeseni, odnosno Martinski dani uz obilježavanje Dana Grada, državna smotra tamburaških orkestara i sastava, Advent u Dugom Selu, Badnjak za građane.

Prema planu i programu za 2020. godinu, uz već spomenute manifestacije uključuje se Sladoledni dan, po prvi puta organiziran ove godine, kao privatna inicijativa Dominika Vršića, uz završetak školske godine, a kojoj su se pridružili i drugi vlasnici slastičarskih obrta s područja Dugog Sela. Predsjednik Panian pohvalio je ovu inicijativu naglasivši kako je potrebno potaknuti i druge privatne subjekte sa svojim idejama u osmišljavanju javnih aktivnosti ili manifestacija, u čemu će zasigurno dobiti podršku Grada. Također od sljedeće godine u sklopu Dugoselskih jeseni uključen je i Moto susret Moto kluba Dugo Selo u rujnu, uključena je izložba pasa Kinološkog društva Dugo Selo kao i 150.000 kuna za zapošljavanje direktora Turističkog ureda TZ Dugo Selo. „Nadamo se zapošljavanju direktora zbog sve većeg obima posla na području TZ Dugo Selo“, poručio je Panian komentirajući činjenicu da će se novim Zakonom ponovno uvesti reizbor direktora TZ (četverogodišnji mandat) što naravno „njihov rad svodi na politički, ne prije svega profesionalni“. Ukupni planirani prihodi za sljedeću godinu iznose 883.000 kuna.

„Kontakti s ambasadorima koji su prisustvovali našoj protekloj gradskoj manifestaciji „Stara jela ‘z Dugoga Sela“ polučili su veliki interes za naš grad i naše područje, upravo zbog blizine glavnog grada. Upozoreni smo na nedostatak hotela što je nužno ukoliko želimo planirati i razvijati svoje turističke kapacitete. Novim Prostornim planom Dugog Sela planirana su dva kampa (jedan kod jezera Ciglana i jedan u Prozorju), kao i Aquapark s obzirom na naše kapacitete termalnih voda, koji se planira na Kozinščaku. Naš sljedeći važan fokus je obnova stare martinske crkve na Martin Bregu dok u sklopu projekta Dugo Selo – grad svetomartinske baštine planirano je snimanje dokumentarnog filma o sv. Martinu“, kazao je predsjednik TVTZ Nenad Panian.

 

1.JPG2.JPG3.JPGSkip to content