Udruženje obrtnika Dugo Selo sljedeće godine planira 176.840 kuna prihoda

Članovi Skupštine Udruženja obrtnika Dugo Selo, pod predsjedavanjem Marka Cesara, proteklog petka, 16. prosinca održali su u matičnim prostorima svoju redovnu sjednicu na kojoj su razmatrani nacrti prijedloga programa rada i financijskog plana za sljedeću godinu. U 2017. godini dugoselsko Udruženje obrtnika planira prihode u iznosu od 176.840 kuna, i to 105.000 kuna od komorskog doprinosa u paušalnom iznosu, 60.000 kuna planiraju od donacija, sponzorstva i ostalih prihoda uz prenesen višak prihoda iz prethodnih godina koji će se koristiti u 2017. godini. Preneseni višak prihoda iz 2015. godine iznosi 382.079 kuna od čega će se u sljedećoj godini koristiti tek 6.840 kuna, dok se za sljedeće razdoblje prenosi 375.239 kuna. Komorski doprinos planiran je na bazi broja članova koje trenutno Udruženje obrtnika okuplja – 350, moglo se čuti na sjednici, a broj se u odnosu na isto razdoblje protekle godine smanjio za 20 obrtnika. Na sjednici je usvojen i program rada za 2016. godinu koji nastavlja praksu kao i dosadašnjih godina – rad kroz cehove (uslužne djelatnosti, proizvodne djelatnosti, ugostitelje, trgovce, prijevoznike, frizere i kozmetičare, te intelektualne usluge) i odbore (za Statut, za obrazovanje i školstvo te za sajmove i promidžbene aktivnosti). Nastavit će se daljnje aktivnosti u strukovnom obrazovanju poticanjem novih generacija za upis u obrtnička zanimanja, kroz manifestaciju „Želim biti majstor“, te kroz program „Osmaš“ koji se provodi u suradnji s Obrtničkom komorom Zagreb te dugoselskim osnovnim školama te sa školama s područja općine Brckvoljani i Rugvica. I dalje će se provoditi akcija licenciranja obrta za prijem naučnika na praktičnu nastavu za obrtnička zanimanja te animirati obrtnike na polaganje majstorskih ispita kako bi se postigao što veći broj obrazovanih obrtnika, prema standardima EU. Udruženje će prema iskazanom interesu članova organizirati i seminare, edukacije zaštite na radu, izrade procjene rizika, korištenje EU fondova te drugih poticajnih mjera. Isto tako uz pomoć poticajnih sredstava Zagrebačke županije i suradnje Obrtničkog učilišta organizirat će EBC*L edukaciju iz poslovne administracije, a sve u cilju stajanja novih kompetencija te jačanja konkurentnosti obrtnika na tržištu.

Po završetku sjednice predsjednik Cesar uručio je dugogodišnjem članu, uspješnom dugoselskom poduzetniku Josipu Kajbi, povodom odlaska u mirovinu, priznanje Udruženja obrtnika Dugo Selo. Josip Kajba, podsjećamo, ove godine dobio je najviše priznanje Obrtničke komore Zagreb, Zlatnu statuu s pisanim priznanjem koje mu je dodijeljeno za značajne poslovne rezultate u prethodnih pet godina, povećanje broja zaposlenih, postignute rezultate u poduci naučnika, očuvanju obiteljske tradicije, postignute uspjehe na sajmovima, postignuća u inovacijama i patentima i sl.Skip to content