Završen ključni objekt CS 12 – na proljeće puštanje u pogon cjelovitog sustava odvodnje za područje Grada Dugog Sela i Općine Rugvica

Radovi na crpnoj stanici CS 12, ključnoj točki za puštanje u pogon cjelovitog sustava odvodnje za područje Grada Dugog Sela i Općine Rugvica, su završeni, saznajemo od direktora  DUKOM-a Dražena Barasa.

DUKOM je investitor, izvođač radova je Vodotehnika d.d. Započeti su u ožujku ove godine, završeni 15. prosinca. Objekt vrijedan 6,3 milijuna kuna, bez PDV-a, financiran je s 90 posto iz Programa Hrvatskih voda putem zajma Svjetske banke, a 10 posto od strane jedinica lokalne samouprave. Njen kapacitet je 460 l/s s dvije radne pumpe i jednom rezervnom koje će prikupljati otpadnu vodu cijelog vodoopskrbnog sustava i transportirati je do pročistača u Novakima Oborovskim. Završena je i izgradnja ostatka kolektora od spojne točke „A“ prema Uređaju za pročišćavanje. Radovi su započeli 10.studenog, rok je bio 45 dana. Vrijednost ovog projekta je 468.447 kuna. Izgradnjom CS 12 pokrenut će se novoizgrađena mreža odvodnje ukupne dužine 45 km, s 24 crpne stanice u sustavu. Puštanje u pogon uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, budući da je CS 12 kao srce sustava gotova, planirano je u proljeće 2016. godine, nakon što se poboljšaju vremenski uvjeti i spusti vodostaj Save. Kapacitet UPOV-a, koji je završen 2013. godine, je 25000 ES. Ukupna vrijednost radova je 31,5 mil. kuna od čega se 18,3 mil. kuna odnosi na građevinske radove dok su ostalih 13,2 mil. kuna utrošeni na elektrostrojarsku opremu. Na sustav odvodnje planira se spojiti oko 6 000 rugvičkih i dugoselskih kućanstava.

Ugovor za izgradnju UPOV-a na lokaciji u Općini Rugvica s izvođačem radova Vodotehnikom d.d. potpisan je 2010. godine, podsjetio je direktor DUKOM-a Baras. Financiranje izgradnje do kraja 2012. godine išlo je iz sredstava Svjetske banke, za isto je potpisan Ugovor o povratu podzajma na iznos od 1.049.604,91 EUR što je 10 posto ukupnih troškova iz zajma Svjetske banke na projektu Dugo Selo-Rugvica. Nakon 31.12.2012. godine financiranje se dijeli na izvorna sredstva Hrvatskih voda 90 posto te sredstva investitora 10 posto. Paralelno s uređajem gradio se razdjelni sustav odvodnje duljine 45 km te su izgrađeni glavni kolektori koji će prikupljati otpadne sanitarne vode s područja Dugog Sela i Rugvice te iste dovesti do UPOV-a.Skip to content