Županijska zimska služba spremna za nadolazeću zimu

Zimska služba Zagrebačke županije spremna je za provođenje programa radova održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije u zimskom razdoblju 2015./2016. za što je osigurano 15,7 milijuna kuna. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije organizira provođenje zimske službe na 1222 km županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije raspoređenih u III. i IV. razinu prednosti u razdoblju od 15. studenog ove godine do 15. travnja 2016. za što je osigurano 27 kamiona i jedna freza, 4000 tona soli i 4000 m3 sipine.

Ceste III. razine prednosti su uglavnom županijske ceste te lokalne ceste većeg prometno-ekonomskog značaja s autobusnim linijama, prilazi željezničkim postajama i važnijim industrijskim i turističkim centrima, a prohodnost mora biti osigurana od 5:00 do 20:00 sati. Kod prosječnog intenziteta snježenja potrebno je osigurati prohodnost s mogućim zastojima od dva sata između 20:00 i 5:00 sati. Ceste IV. razine prednosti su neke županijske ceste manjeg prometno-ekonomskog značenja kao i sve lokalne ceste koje nisu u trećoj razini prednosti, a njihova se prohodnost mora osigurati od 7:00 do 20:00 sati, a kod prosječnog intenziteta snježenja potrebno je osigurati prohodnost s mogućim kraćim zastojima od 20:00 do 7:00 sati.

Hrvatske ceste za održavanje 344,534 km državnih cesta na području Zagrebačke županije osigurale su 4.350 tona soli u skladištima, 600 tona soli u silosima te 1.526 m3 sipine. Sve državne ceste su u II. razini prednosti osim državne ceste D10 koja je u I. prioritetu.

Pod zimskom službom podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa, za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima. Prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta se smatra prohodnom, ako visina snijega na kolniku ne prelazi 15 cm i ako je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu. Iz Županijske uprave za ceste apeliraju na sve sudionike prometa na korištenje adekvatne zimske opreme na svojim automobilima.Skip to content