O B A V I J E S T o objavljenom Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za kupnju zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta na području Mjesnog odbora Kopčevec ili Mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad (južno od Zagrebačke ulice)

Na temelju Zaključka Gradonačelnika o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta na području Mjesnog odbora Kopčevec ili Mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad (južno od Zagrebačke ulice), KLASA: 940-01/19-05/65, URBROJ: 238/07-04/01-19-5, od 17. rujna 2019. godine, Grad Dugo Selo objavljuje

O B A V I J E S T
o objavljenom Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za kupnju zemljišta
za izgradnju dječjeg igrališta na području Mjesnog odbora Kopčevec ili Mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad (južno od Zagrebačke ulice)

Grad Dugo Selo objavio je Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta na području Mjesnog odbora Kopčevec ili Mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad (južno od Zagrebačke ulice).
Cjeloviti tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela na adresi: Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1.
Rok za dostavu pisanih ponuda iznosi 15 dana od dana objave ove obavijesti u dnevnim novinama ”24 sata”.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju zemljišta za izgradnju parka/igrališta u naselju Kopčevec objavljen u dnevnom listu ”24 sata” dana 14. rujna 2019. godine, poništen je Zaključkom gradonačelnika Grada Dugog Sela,

KLASA: 940-01/19-05/65,

URBROJ: 238/07-01-06/01-19-4 od 16. rujna 2019. god..

GRAD DUGO SELOSkip to content