Održana sjednica Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Pod predsjedavanjem Vedrane Dragičević Borovec danas je održana sjednica Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Dugog Sela razmotrivši prijedloge rebalansa pripadajućih programa, a prije donošenja na sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela koja je zakazana ovog četvrtka, 19. rujna.

Sjednici su također prisustvovali zamjenica gradonačelnika Dugog Sela Jasminka Kokot Bambić i pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak. Prema prijedlogu prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu program se smanjuje sa 14.903.500 kuna na 628.750 kuna – najvećim dijelom što se projekt Kulturno-informativnog centra za posjetitelje uz iznosu 14,3 milijuna kuna neće do kraja godine realizirati kroz programe povlačenja sredstava iz fondova. Za Pučko otvoreno učilište Dugo Selo planirano je povećanje za 59.000 kuna, za Gradsku knjižnicu smanjene za 79.000 kuna, dok se za ostale potrebe u kulturi sredstva smanjuju za 420.000 kuna. Prema prijedlogu prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu planirana sredstava se smanjuju za 448.000 kuna. Planirano je smanjene sredstava za pomoćno nogometno igralište NK Dugo Selo za 420.000 kuna, te za obnovu objekata stare škole u Ostrni za 128.000 kuna dok je za Skate park planirano povećanje za 100.000 kuna. Kako je istaknula zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić potrebna je preinaka projekta stare škole u Ostrni s obzirom da prethodni projekt nije dobio dovoljan broj bodova zbog zapošljivosti, što će se nastojati korigirati. Što se tiče Skate parka lokacija je planirana ispred Srednje škole Dugo Selo, iako su postojali pojedini prijepori oko toga, navela je dogradonačelnica, no odlučeno je kako je lokacija ipak najbolja u centru s obzirom da su i skejteri tako naveli. Do kraja godina planirana je i izgradnja.

Članovi Odbora razmotrili su na sjednici i prijedlog drugih izmjena i dopuna programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu koji se mijenja u predškolskom dijelu koji se odnosi na izgradnju dvorane dječjeg vrtića gdje je planirano smanjenje za 900.000 kuna , dogradnju dječjeg vrtića Lukarišće gdje je planiran iznos od 60.000 kuna te osiguranje potrebnih sredstava za opremanje Podružnice Poliklinike SUVAG u Dugom Selu. U dijelu školstva za uređenje Glazbene škole planirano je povećanje za 140.000 kuna, za izgradnju 3. osnovne škole smanjene za 100.000 kuna za nabavu školskih udžbenika smanjenje za 100.000 kuna te za obnovu objekta za potrebe Glazbene škole gdje se planira povećanje iznosa za 78.600 kuna.

Odbor je nakon rasprave predložio Gradskom vijeću razmatranje svih prijedloga izmjena i dopuna programa te njihovo donošenje.

1 2

 Skip to content