JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KRČEVINA

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Krčevina provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno od 20.06.2023. do 19.07.2023. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave, uvid u elaborat prijedloga Urbanističkog plana uređenja Krčevina, može se izvršiti u Vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 08 – 15 sati te na službenim stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

Tijekom trajanja javne rasprave, održat će se Javno izlaganje dana 11.07.2023. godine, sa početkom u 17:00 sati u vijećnici Grada Dugo Selo, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Urbanističkog plana uređenja Krčevina građani, pravne osobe, mjesni odbori mogu dostaviti pismeno Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo, Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, zaključno sa 19.07.2023. godine. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Obavijest o javnoj raspravi

Tekstualni dio

Grafički dioSkip to content