JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja AKCIJSKOG PLANA (LOCAL ROADMAP, D. T2.3. 1)

Upravni odjel za gospodarstvo
i financije

KLASA: 302-01/20-01/05
URBROJ: 238/07-05/01-20-1
Dugo Selo, 13. siječnja 2020.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine”, broj 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
AKCIJSKOG PLANA (LOCAL ROADMAP, D. T2.3. 1)

Ovim putem se poziva javnost – trgovačka društva, građani, udruge građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg AKCIJSKOG PLANA (LOCAL ROADMAP, D. T2.3. 1), da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: janja.klindzic@dugoselo.hr do 11. veljače 2020. godine.

Svi u ostavljenom roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni će se ugraditi u konačni prijedlog Akcijskog plana, koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

Pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Dean Dragičević, mag.oec., v.r.Skip to content