OBAVIJEST – konačna lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Dana 19. studenog 2020. godine Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je Zaključak o konačnoj listi kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020./2021. za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, a isti je objavljen na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela i na web stranici Grada Dugog Sela – www.dugoselo.hr .

Pozivaju se ovogodišnji dobitnici stipendija da Gradu Dugom Selu, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na e-mail: drustvene-djelatnosti@dugoselo.hr dostave preslike osobnih iskaznica i preslike kartica računa ili ugovora o otvaranju računa na ime učenika / studenta, na koji će im se vršiti isplata stipendije, a koji podaci su potrebni za izradu ugovora o stipendiranju.

Kandidati koji su se odlučili za neku drugu stipendiju, dužni su se u pisanom obliku izjasniti o eventualnom odustanku od stipendije Grada Dugog Sela.

 Navedeno je potrebno dostaviti do 30. studenog 2020. godine, a sve informacije mogu se dobiti na broj tel. 01/2755-680.

 

 

Grad Dugo Selo

 

ZAKLJUČAK – konačna lista – 2020-2021Skip to content