Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb: O izmjenama programa i dokumenata

Uoči 11. sjednice Gradskoga vijeća, sazvane 5. srpnja ove godine, članovi ovog Odbora kojim predsjeda dr Sunčana Žuteković, razmotrili su prijedloge izmjena s područja kulture, sporta, predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva te socijalne skrbi.

Prijedloge izmjena i financiranje pojedinih djelatnosti, programa i aktivnosti detaljno je obrazlagao Veljko Bertak, prof., pročelnik za društvene djelatnosti.

Predložene izmjene odnose se na iznose sredstava za pojedine programe. Primjerice u kulturi predlaže se smanjenje planiranih prihoda s 2,493.030 na 2,461.642 kuna u djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta. Također u programu Gradske knjižnice planirani iznos u visini 1, 325.900 predlaže se izmijeniti na

1, 164.994 kuna.

Iznos za programe koji se financiraju iz fondova predloženo je povećani s 2,5 na 13,6 milijuna računajući na prihod iz tih izvora za uređenje Kulturno-informativnog centra i drugih programa.

U sportskim programima predloženo je smanjenje s 5,4 milijuna kuna na 3,1 milijun a odnosi se na obnovu objekta škole u Ostrni koja se ne očekuju u planiranom proračunskom razdoblju.

U programu predškolskog odgoja i obrazovanja predloženo je povećanje sredstava s 14,4 na 15,1 milijun kuna. A u školstvu, za koje je Županija najavila nabavu udžbenika, predloženo je smanjene iznosa s 7,4 na 6,8 milijuna kuna. I u socijalnoj skrbi, uslijed manjeg broja korisnika pomoći predlaže se smanjenje ukupnog iznosa prema planu.

Odbor je razmatrao izmjene i dopune plana za upis djece u vrtić koje bi omogućile smještaj dijela neupisane djece, vodeći računa o standardima u toj djelatnosti.

Uz rasprave i obrazloženja članovi Odbora jednoglasno su podržali navedene prijedloge za izmjene programa i plana za upis većeg broja djece u ustanovu, bez narušavanja odgojno-obrazovnih programa.

Razmatrajući prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo, članovi Odbora većinom su podržali radi zaposlenja pomagača u odgojno-obrazovnom postupku, koji bi pomogao integraciji i socijalizaciji pojedinaca koji trebaju takvu pomoć. Ovaj je prijedlog podržan većinom glasova, uz suzdržani glas člana Bojana Rađenovića, koji je predlagao određeni zdravstveni profil za te poslove.

Sve prijedloge sa sjednice Odbora razmatrat će gradski vijećnici te donijeti odluke.Skip to content