Search
Close this search box.

Odbor za financije i proračun nije prihvatio izvješće o izvršenju gradskog proračuna za 2018. godinu

Danas je održana sjednica Odbora za financije i proračuna od predsjedavanjem Ivice Bošnjaka, a u nazočnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Darjana Budimira, dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i voditeljice gradskog Odsjeka za financije Marice Knezić. Odbor je razmatrao prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju gradskog proračuna za 2018. godinu, a prije sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela koje će se održati sutra, 30. svibnja. Izvješće je prezentirala voditeljica Knezić, a prema kojem je vidljivo kako u ukupni prihodi i primici u prošloj godini iznose 55.069.458 kuna što je za 15,39% više u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim prihodima najznačajniji udjel imaju prihodi od poreza i prireza i to 67%, te prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 19%, a ostali prihodi iznose 14% u odnosu na ukupno ostvarenje. U ostvarenim prihodima od poreza u iznosu 34.337.648 kuna sadržan je porez i prirez na dohodak po svim vrstama dohotka u iznosu 31.022.021 kunu. Povećanje u odnosu na 2017. godinu rezultat je porezne reforme, a u ovom iznosu od prihoda koji se odnosi na fiskalno izravnanje ostvaren je iznos od 1.175.620 kuna. U 2018. godini povrat poreza na dohodak iznosio je 2.517.578 kuna. Porezi na imovinu ostvareni su 2.909.043 kn od čega se na porez za kuće za odmor odnosi 101.399 kuna, a na promet nekretnina 2.807.644 kuna i u 2018. je povećan za 31%.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 43.574.170 kuna i veći su za 6,92% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za zaposlene su iskazani u iznosu 5.089.981 kn, veći su 13,0%, zbog zaposlenja dva djelatnika. Dio ovih rashoda za zaposlene financira se iz Projekta New Pilgrim Age. Sredstva za zaposlene kod korisnika iznose 12.207.046 kuna. Materijalni rashodi su iskazani u iznosu 10.836.859 kuna i veći su u odnosu na 2017. za 16,1%. Odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu 121.808 kuna, rashode za materijal i energiju 1.437.026 koji su utrošeni manje u odnosu od prošle godine, a zbog smanjenja troškova javne rasvjete. Rashodi za usluge utrošeni su 8.243.622 kuna, odnosno više za 33,1% u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi usluga povećani su za komunalne usluge radi povećanog dijela održavanja, za zakupnine i najamnine i za intelektualne usluge s obzirom na povećan broj projekata. U materijalnim rashodima najveći dio troškova ostvaruje se kroz Program održavanja komunalne infrastrukture i to u iznosu od 5.338.535 kuna, navodi se, između ostalog, u izvješću.

Dogradonačelnica Kokot Bambić istaknula je kako uvijek može biti bolje, i unatoč poteškoćama koje je uzrokovalo neprihvaćanje rebalansa gradskog proračuna u prošloj godini, gradski proračun je preraspodjelom sredstava na kraju uravnotežen. „Mislim da idemo u dobrom smjeru – prihodi nam rastu, smanjili smo manjak u proračunu od prethodnih godina, maksimalno koristimo sve što nam se nudi od natječaja i europskih fondova, određeni pomaci se vide“, istaknula je Kokot Bambić.

Bošnjak je konstatirao da je izvršenje proračuna 50,5 posto što je „loš rezultat i govori o činjenici lošeg planiranja“ te ističe kako bi proračun trebao imati ostvarenje od 90 posto. Istaknuo je kako su rashodi za zaposlene u gradskoj upravi povećani za 13% u odnosu na 2017. godinu i premašuju 5 milijuna kuna što nije odraz dobrog gospodarenja.  Isto tako, navodi Bošnjak, značajno je povećanje tekućih rashoda koji nemaju dodanu vrijednost u razvoju grada, rast nespomenutih troškova. „Pohvalno što je manjak proračuna drugu godinu smanjen i on je gotovo na nuli, no pitam se što bi bilo da prihodi proračuna zahvaljujući novoj poreznoj reformi nisu dodatno donijeli priljev prihoda u proračun“, kazao je predsjednik Odbora.

Dogradonačelnica Kokot Bambić navela je kako je „planiranje proračuna bilo na temelju prijavljenih projekata koji nisu realizirani prošle godine, a tijekom ove godine dobivamo pozitivne odgovore kako isti projekti prolaze, što se moglo dogoditi i prošle godine da nismo bili stopirani“.

Članica Ana Celjak komentirala je kako je prikazano izvršenje pokazatelj lošeg planiranja. Novi član Odbora, a na prijedlog stranke Milana Bandića 365 – Vlado Šindler komentirao je, te ujedno predložio, da izvješće treba sadržati osim statističkog dijela obrazloženja i analitički.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Darjan Budimir izrazio je zadovoljstvo ostvarenim povećanjem prihoda od poreza za 6 milijuna kuna, što je uvjetovano novom poreznom reformom, no s druge strane žalosti činjenica što se rebalans proračuna predlaže nekoliko dana prije kraja godine i što se tijekom godine ne usklađuje i više puta.

Odbor nije prihvatio prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju gradskog proračuna za prošlu godinu, i to s tri glasa protiv i jednim glasom suzdržanim. O istom izvješću na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća raspravljaju i gradski vijećnici.

 

Podjeli vijest

Nedavno objavljeno

Skip to content