Odluka gradonačelnika o financiranju udžbenika i radnih bilježnica

Gradonačelnik Grada Dugog Sela Nenad Panian donio je Odluku o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za učenike srednjih škola sa prebivalištem na području Grada Dugog Sela.

 

Svi učenici Srednje škole Dugo Selo dobiti će udžbenike i radne bilježnice u školi na početku školske godine, jednako kao i prošle godine.

Učenici koji pohađaju srednje škole u Zagrebu dobiti će udžbenike i radne bilježnice u svojim školama, po Odluci Grada Zagreba.

Učenici koji imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, a pohađaju srednje škole izvan područja Grada Dugog Sela i Zagreba, mogu podnijeti Zahtjev Gradu Dugom Selu za financiranje nabave udžbenika i radnih bilježnica.

Učenici koji pohađaju Srednju školu Vrbovec, te Zrakoplovnu tehničku školu Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici ne moraju podnositi zahtjev Gradu Dugom Selu, jer će s tim školama Grad Dugo selo sklopiti Sporazum, temeljem kojeg će učenici dobiti udžbenike i radne bilježnice u svojoj školi.

Zahtjevi se podnose do 20.09.2022. sa dokumentacijom navedenom u obrascu zahtjeva.

 

Odluka o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

Obrazac zahtjeva

Privola za obradu podataka

 Skip to content