Održana sjednica Odbora za komunalne djelatnosti

Pod predsjedavanjem predsjednika Marka Salapića, održana je sjednica Odbora za komunalne djelatnosti Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. Odbor je razmatrao prijedlog II.izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Kako je pojasnio pročelnik resornog odjela Marijo Vinko, sredstva potrebna za provođenje Programa temeljem ovih izmjena umanjuju se za 11,9 milijuna kuna te tako iznose 15,5 milijuna kuna. Od stavki, izdvojena su dječja igrališta, namijenjeno je 50.000 kuna, 120.000 kuna manje. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Kopčevcu, za koje nije bilo otkupa parcela jer je postavljena vrlo visoka cijena. Bilo je riječi i o obilaznici kroz Poduzetničku zonu Puhovec za koju sredstva iznose 9,9 milijuna kuna. Kako je pojasnio zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac Grad je potpisao ugovor za 1. i 2. fazu, a dodijeljena su mu bespovratna sredstva od 5,5 milijuna kuna u okviru poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta “Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona”. Natječaj za 3.fazu očekuje se krajem godine, a radovi bi mogli početi već sljedeće godine, dodao je Davor Miljanović, voditelj odsjeka za stambeno gospodarstvo.

Ta je stavka dio nerazvrstanih cesta-prometnica za koje sredstva iznose 10,3 milijuna kuna. Sredstava nema za produžetak Krležine, jer kako je pojasnio Vinko, trebalo je otkupiti parcele, a nije bilo izvora financiranja. Nova stavka su semafori u Ul. A. I B. Božikovića, iznos je 30.000 kuna. Prometno rješenje ide u prilog zaštite pješaka, prvenstveno đaka OŠ Ivan Benković s obzirom da su naznake da će uskoro profunkcionirati nadvožnjak u blizini škole. Za nogostupe je planirano 2,1 mil.kuna. Za nogostup u Ulici I.Lovretića povećana su sredstva na 4000.000 kuna. Za gospodarenje otpadom ukupno je planirano 870.000 kuna; javnu rasvjetu 80.000; groblja 50.000 kuna. Za ostale stavke sredstva su 1,7 mil.kuna. Članovima Odbora rečeno je kako će se, što se tiče asfaltiranja i izgradnje nogostupa, prvo završiti kapitalni projekti poput kanalizacije i RVS-a. Većinom glasova II. izmjene Programa gradnje nisu prihvaćene.

Razmotren je i prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture iznosa 9,7 milijuna kuna. Po rekapitulaciji za radove radnje jedinice održavanja DKPC-a iznos je 1,6 mil.kuna; održavanje nerazvrstanih cesta 3,7 mil.kuna; javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 1,3 mil.kuna; odvodnje oborinskih voda 412.000 kn; zelenih površina 560.000 kn; građevina i uređaja javne namjene 315.000 kn; groblja 100.000 kn, čišćenja javnih površina 60.000 kn; javne rasvjete 1,4 mil.kuna; kom.akcije 50.000 kn. Jedno od pitanja odnosilo se na košnju. Kako se čulo, ona se obavlja redovno više puta godišnje te dodatno po potrebi ovisno o rastu vegetacije. Salapić je ukazao na intenzivan rast ambrozije napominjući kako taj alergen raste i na nekim gradskim parcelama što, kako je dodao, nije dobar primjer. Bilo je riječi i o novouređenom prostoru ispred POU-a za koji je izdvojeno, po programu održavanja, a na stavci površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 1.324.000 kuna. Radi se o 1. fazi rekonstrukcije, sada slijedi 2.faza kojom je planirana sportska namjena. O tome će biti još dogovora, a ovom fazom dobiven je prostor novog izgleda koji omogućuje okupljanja, s pozornicom, prikladne pješačke komunikacije, rampom za invalide, kazao je Tominac. Provedene su 3 akcije suzbijanja komaraca, izvoditelj je Sanitacija Vrbovec, odgovoreno je. Većina članova odbora bila je suzdržana po pitanju I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture. O rebalansima programa će glasati Gradsko vijeće na svojoj 20.sjednici u četvrtak 19.rujna.

 Skip to content