Održana sjednica za komunalne djelatnosti

Pod predsjedavanjem Zvonka Novosela Dolnjaka te u prisustvu dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i pomoćnika pročelnika za financije i komunalnog gospodarstvo Marija Vinka održana je jučer sjednica Odbora za komunalne djelatnosti na kojoj je razmotren prijedlog odluke o komunalnom doprinosu.

Novom odlukom promijenjene su zone, odnosno definirane su nove te su promijenjene i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa, pojasnio je pomoćnik pročelnika Vinko. Prva zona obuhvaća naselja sjeverno od željezničke pruge, naselje Dugo Selo, Kopčevec, Lukarišće i Kozinščak; drugu zonu obuhvaćaju naselja južno od pruge, kao i naselja Velika i Mala Ostrna; treću zonu Leprovica, Andrilovec, Donje Dvorišće i dio Prozorja te četvrtu zonu čini svi ostali, izvan građevinskog područja. Nova jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za 1. zonu je 11 eura, za 2. zonu 9,50 eura; za 3. zonu 6 eura i za 4. zonu 3 eura. Za obiteljske kuće povećanje je od 18%, dok je za skladišne prostore (koji su se dosada vodili kao proizvodni objekti, a radi se o neproizvodnim) povećanje je za više od 100%.

Predsjednik Odbora Novosel Dolnjak komentirao je na kraju kako se „povećanje komunalnog doprinosa usklađuje s rastom cijena i povećanjem broja stanovnika, a usporedbe radi cijene u građevinarstvu porasle i više od 18%“. Odbor daje pozitivno mišljenje o prijedlogu nove odluke o komunalnom doprinosu i upućuje na usvajanje Gradskom vijeću.Skip to content