P O Z I V UDRUGAMA MLADIH ZA DOSTAVU PLANIRANIH PROJEKATA U 2021. GODINI

 Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Grada Dugog Sela osnovan s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih našega Grada te njihovog aktivnog uključivanja u javni život, ovime poziva sve udruge koje su sukladno svojim statutima, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, za dostavu planiranih projekata i aktivnosti u 2021. godini s ciljem pripreme programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2021.god.

Svoje programe možete dostaviti elektronskim putem na e-mail: savjetmladih.ds@gmail.com kao i neposredno ili poštom na adresu: Grad Dugo Selo (za Savjet mladih), Ulica Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, najkasnije do 19. listopada 2020. god.

Dugo Selo, 06. listopada 2020. god.

  Predsjednica

  Ana Ivanda, bacc. oec.Skip to content