Poziv građanima Grada Dugog Sela – prijava štete nastale uslijed suše

KLASA: 320-01/22-06/02

URBROJ: 238-7-05/12-22-3

Dugo Selo, 08. rujna 2022. godine

 

Zagrebačka županija proglasila je prirodnu nepogodu na području općina Bistra, Kloštar Ivanić i Pisarovina i grada Dugog Sela uzrokovanu sušom kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi u razdoblju od svibnja do kolovoza 2022. godine.

Nakon donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode suša, KLASA: 921-01/22-02/02, URBROJ: 238-03-22-03 od 08. rujna 2022. godine, gradska i općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda dužna su unijeti prve procjene štete u Registar šteta, sukladno roku propisanom Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, broj 16/19).

Grad Dugo Selo poziva stanovnike na čijim su poljoprivrednim površinama nastale šteta od prirodne nepogode suša u vremenskom razdoblju svibanj – kolovoz 2022. godine, da istu, sukladno članku 25. stavku 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, broj 16/19) prijave Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Dugog Sela. Za prijavu štete potrebno je ispuniti obrazac koji se može preuzeti na dnu teksta, a šalje se s potrebnom dokumentacijom elektronskim putem na email: mirjana.pernar@dugoselo.hr ili putem pošte na adresu:

GRAD DUGO SELO

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Dugog Sela

Ulica Josipa Zorića 1

10 370 Dugo Selo

 

Rok za dostavu prijave šteta je petak, 16. rujna 2022. godine.

 

Obrazac za prijavu štete – SUŠA

 

 Skip to content