POZIV NA JAVNI UVID PRIJEDLOGA IZMJENE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM  ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DUGO SELO

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD DUGO SELO

Gradonačelnik

KLASA: 023-05/19-01/11

URBROJ: 238/07-01-05/02-19-1

Dugo Selo, 20.11.2019. godine

POZIV NA JAVNI UVID PRIJEDLOGA IZMJENE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM 

ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DUGO SELO

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), Grad Dugo Selo izlaže na javni uvid prijedlog Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela.

Javni uvid će se održati od 20. studenog 2019. do 04. prosinca 2019. godine radi pribavljanja prigovora na isti.

Prijedlog Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugo Selo dostupan je na službenim stranicama Grada Dugo Selo (www.dugoselo.hr), izložen je u prostorijama Grada Dugo Selo, UO za gospodarstvo i financije, Josipa Zorića 1, Dugo Selo, 2. kat, soba br. 11, svaki radni dan u vremenu od 9:00 do 14:00, te na Oglasnoj ploči Grada Dugog Sela. Prigovori na Prijedlog Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja.

Pisani prigovori na prijedlog Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugo Selo mogu se dostaviti do kraja javnog uvida zaključno s 04. prosinca 2019. godine te se isti mogu dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo – UO za gospodarstvo i financije ili na sljedeću e-mail adresu: mario.rakoci@dugoselo.hr

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni do roka zaključenja javnog uvida neće se uzeti u obzir. O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Dugo Selo, na planiranoj sjednici 12. prosinca 2019. godine.

Prilozi:

  1.  Prijedlog Izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Dugo Selo
  2.  Tablica za javni uvid, Grada Dugo Selo
  3. Obrazac sudjelovanja na javnom uvidu 

 

Gradonačenik

Nenad Panian, dr.med.dent.Skip to content